" "
 • Friday July 3,2020

pachter

We leggen uit wat een huurder is, wat de rechten zijn die hij overweegt en de verschillende verplichtingen waaraan hij moet voldoen.

Een huurder is degene die een goed huurt (gebouw, afdeling, voertuig, enz.).
 1. Wat is een huurder?

De huurder wordt het cijfer genoemd in tegenstelling tot de verhuurder in een huur- of huurovereenkomst, d.w.z. de natuurlijke persoon of persoon wordt jur genoemd. Het verklaart dat het de gebruiksrechten verwerft (vruchtgebruik) van een bepaald goed (roerend of onroerend), onder contractuele voorwaarden van wederzijdse overeenstemming en voor een bepaalde tijd . In ruil daarvoor kan de see Dat is de verplichting om te voldoen aan de reguliere betaling, meestal maandelijks, van een tijdig bedrag.

Simpel gezegd, een huurder is degene die iets huurt: een gebouw, een appartement, een kantoor, een voertuig, enz., en verwerft per contract het recht op gebruik ervan, zonder op enigerlei wijze als de rechtmatige en definitieve eigenaar te worden beschouwd.

De termen `` punctueel '' van het `` wettelijke contract '' tussen de verhuurder en de huurder worden altijd schriftelijk vastgelegd, in een juridisch document Gedekt door de gerechtelijke instellingen en in overeenstemming met de protocollen en overwegingen die het wettelijk kader van het land waar de huurovereenkomst plaatsvindt, vaststellen. Wat in het contract verschijnt en wordt geaccepteerd, mag in geen geval illegaal zijn, omdat het contract hierdoor ongeldig wordt.

Onder de contractueel overeengekomen voorwaarden zijn meestal: de duur van de huurovereenkomst, de voorwaarden waaronder deze wordt gegeven, Hoe zullen de onverwachte of meningsverschillen tussen de partijen worden opgelost en bovendien het bedrag van de huurbetaling (samen met de mogelijke) wijzigingen in de loop van de tijd) .Als de voorwaarden van deze overeenkomst door een van de partijen worden overtreden of geschonden, nemen de instellingen deel en de mechanismen die de wet overweegt om recht te doen.

Het kan u van dienst zijn: eigendomsrecht.

 1. Rechten van een huurder

De huurder heeft het recht het gehuurde naar eigen inzicht te gebruiken.

De rechten van een huurder zullen altijd in acht worden genomen in de respectieve code van de wetten van het land waar de huurovereenkomst plaatsvindt, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen. Meestal wordt echter aangenomen dat:

 • De huurder heeft in de eerste plaats het recht om het gehuurde te gebruiken naar eigen goeddunken, op voorwaarde dat het geen schade toebrengt aan derden, noch het betreffende onroerend goed verslechtert of vernietigt, buiten wat het correcte gebruik inhoudt.
 • De huurder heeft het recht om te eisen dat het geleasde actief zich onder de contractuele voorwaarden bevindt en dat de duur van het vruchtgebruik precies zo is als in het contract is bepaald.
 • De huurder heeft het recht om het gehuurde als zijn eigendom te gebruiken en te delen met degenen die dat wensen, zolang hij verantwoordelijk wordt na de mogelijke gevolgen die dit kan hebben.
 • De huurder heeft het recht om juridisch advies in te winnen, het contractdocument te herzien om ervoor te zorgen dat het de wet niet schendt of zijn belangen schaadt, en om door de wet te worden beschermd in geval van verschillen die niet in het document zijn voorzien.
 • De huurder heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van de beslissingen van de eigenaar met betrekking tot het gehuurde onroerend goed met tijd en aandacht voor hun welzijn (vooral in onroerend goed).
 • De huurder heeft in sommige rechtsgebieden recht op de eerste koopoptie in het geval de verhuurder het gehuurde te koop aanbiedt.
 1. Verplichtingen van een huurder

Op dezelfde manier gebeurt dit met de wettelijke verplichtingen van de huurder. Grofweg is hij echter gedwongen om:

 • Behoud de staat van het geleasde actief en veroorzaak alleen schade en verslechtering die het juiste gebruik zal veroorzaken.
 • Volledig voldoen aan de betaling van het huurbedrag, met inachtneming van de bepalingen van het contract.
 • Reageren op de eigenaar en op de wetgeving, indien nodig, voor activiteiten die plaatsvinden in of betrekking hebben op het geleasde actief, evenals voor hun verlies, vernietiging of verslechtering, behalve in geval van overmacht of catastrofe.
 • Verkoop, verhuurt of onderhandelt het gehuurde niet aan derden zonder op zijn minst de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen en te raadplegen.
 • Doe onder geen enkele omstandigheid de eigenaar na.
 • Overleg met de eigenaar over de radicale of structurele wijzigingen die kunnen worden aangebracht aan het geleasde actief en respecteer hun definitieve beslissing in deze zaak.

Interessante Artikelen

machismo

machismo

We leggen uit wat machismo is, welke soorten machismen bestaan ​​en wat de gevolgen zijn. Geschiedenis en oorsprong van machismo. De hijab is een sluier die het hoofd en de borst van moslimvrouwen bedekt. Wat is machismo? Machismo is een ideologie die vrouwen beschouwt als inferieur in een of meer aspecten ten opzichte van mannen. Ma

basketbal

basketbal

We leggen uit wat basketbal is en de wereldwijde populariteit van deze sport. Wat zijn bovendien de spelposities? De totale speeltijd in basketbal is meestal 60 minuten. Wat is basketbal? Basketbal, basketbal of ook wel basketbal genoemd, is een sport die wordt gespeeld als een team dat op verschillende oppervlakken kan worden gespeeld, al dan niet bedekt, en bestaat uit het scoren van het grootste aantal askisten of zoveel mogelijk in de duur van de wedstrijd

Qumica

Qumica

We leggen je uit wat chemie is en wat de praktische toepassingen van deze wetenschap zijn. Bovendien, de manieren waarop het is geclassificeerd. Chemie is een van de belangrijkste wetenschappen in de geschiedenis. Wat is chemie? De chemie is dat de wetenschap van toepassing was op de studie van materie , dat wil zeggen van de samenstelling, structuur, kenmerken en van de veranderingen of modificaties die het kan ondergaan als gevolg van bepaalde processen

discipline

discipline

We leggen uit wat discipline is en welke discipline een waarde is. Bovendien, de soorten die bestaan ​​en een voorbeeld van discipline. Discipline streeft ernaar een taak snel en efficiënt te bereiken. Wat is de discipline? ` ` Discipline ' ' (van de Latijnse discipel , disciple, student ) verwijst naar een gecoördineerde, ordelijke en systematische manier om dingen te doen , Volgens een codemethode of enige overweging van de juiste manier om dingen te doen. In p

ecologist

ecologist

We leggen uit wat ecologie is en wat de takken van studie van deze wetenschap zijn. Bovendien, wat is de bescherming van het milieu. Ecologie zal de interactie bestuderen van levende wezens met de omgeving waarin ze zich bevinden. Wat is ecologie? Ecologie is de wetenschap die zich toelegt op de studie van levende wezens in het algemeen , hun relatie met de omgeving waarin ze leven, de overvloed en verdeling die bestaat in een Gebied of regio bepaald

mededeling

mededeling

We leggen uit wat communicatie is en wat de elementen ervan zijn. Bovendien, de soorten communicatie en de bestaande modellen. Communicatie is een noodzaak voor de mens. Wat is communicatie? Communicatie is een manier waarop mensen berichten uitgeven die een bepaalde intentie hebben. Het communicatieproces moet correct worden uitgevoerd, zodat de berichten worden verzonden en correct aankomen, om te worden begrepen