• Tuesday May 24,2022

Beeldende kunst

We leggen uit wat beeldende kunst is, haar geschiedenis en waar deze artistieke discipline voor is. Bovendien, hoe het is geclassificeerd en zijn kenmerken.

Beeldende kunst omvat technieken van traditionele beeldende kunst en andere nieuwe.
 1. Wat zijn beeldende kunst?

De beeldende kunst verwijst naar een reeks technieken en artistieke disciplines die variëren van traditionele beeldende kunst tot de meest innovatieve en onconventionele trends die profiteren van de nieuwe beschikbare technologieën, zoals digitale kunst, stedelijke kunst en andere die tijdens de twintigste eeuw zijn ontstaan ​​en wat er van XXI gebeurt.

Deze termen worden gebruikt om aan te dringen op de gemeenschappelijke dimensie die zoveel verschillende technieken en middelen omvat, en dat is visueel, begrepen als wat de aandacht van de toeschouwer om door de ogen de details waar te nemen die het werk vormen.

Deze term kan echter een beetje willekeurig zijn, als we bedenken dat in gevallen zoals videokunst ook andere zintuigen een rol spelen .

De lijst met beeldende kunst is groot en omvat traditionele en nieuwe technieken, zelfs met inbegrip van bepaalde wetenschappen zoals performance, die visuele perceptie berooft. van de artistieke evenementen.

In die zin heeft het gediend als studieobject voor interpretatiedisciplines zoals psychologie ( gestalt ), geïnteresseerd in de manier waarop we de werkelijkheid waarnemen en mentaal organiseren.

In die zin besteedt de visuele kunst veel aandacht aan de dynamiek in haar werken tussen de achtergrond en de figuur die, tussen de omtrek, de tendensen naar de groepering van de elementen weergeeft en de manier waarop stemming, statische of zelfs ethische effecten worden gegenereerd rond wat wordt waargenomen.

Het kan u van dienst zijn: Artwork.

 1. Geschiedenis van de beeldende kunst

Traditionele beeldende kunst hebben hun eigen geschiedenis, omdat ze uit de oudste tijden van de mensheid komen, met name schilderkunst en beeldhouwkunst. Na de verandering in het technologische paradigma die de industriële revolutie en de daaropvolgende technologische revoluties van de twintigste eeuw met zich meebrachten, zijn er tegenwoordig moderne aspecten zoals fotografie of film, en nog recentere zoals videokunst, net.art (kunst op internet), Land Art of happening of performance . De geschiedenis van de beeldende kunst is die van een steeds meer gedurfde innovatie.

 1. Waar zijn beeldende kunst voor bedoeld?

Beeldende kunst kan je ogen openen voor bepaalde betekenissen die niet worden overwogen.

Laten we afspreken dat kunst, zoals Oscar Wilde zei, nutteloos is. Dat wil zeggen, het heeft geen praktisch nut, het is economisch niet uitwisselbaar, noch dient het om de kachel te repareren wanneer deze in de winter is beschadigd.

Visuele kunst heeft echter vaak decoratieve toepassingen in huizen, gebouwen of gewoon in de stad, zoals stedelijke kunst ( straatkunst ) die de kijker een gevoel van harmonie kan geven of integendeel hun ogen kan openen met betrekking tot bepaalde betekenissen die Normaal gesproken denkt hij er niet eens aan.

 1. Classificatie van beeldende kunst

De beeldende kunst is talrijk en omvat minstens de volgende categorieën:

 • Traditionele beeldende kunst : schilderen, beeldhouwkunst, architectuur, tekenen, graveren.
 • Beeldende kunst van de 20e eeuw : fotografie, bioscoop, kinetische kunst, abstracte kunst, landkunst (kunst met de aarde of de grond zelf), stedelijke kunst, graffiti, performance.
 • Digitale of new age kunst: videokunst (multimediakunst), net.art, digitale kunst, fanart en faciliteiten (combinatie van sculptuur, schilderkunst en verschillende plastic elementen rond een bepaalde ruimte).
 1. Kenmerken van visuele kunst

Beeldende kunst kan technieken, vormen of tradities gebruiken en combineren met anderen.

Beeldende kunst, opgevat als een globale categorie, heeft de volgende kenmerken:

 • Transdisciplinariteit. Deze term betekent dat de beeldende kunst zich verplaatst tussen verschillende disciplines, in plaats van vast te zitten in één of de grenzen respecteren. In principe kun je elke techniek, vorm of traditie gebruiken en combineren met elke andere die handig is.
 • Het neigt zich toe te eigenen: de beeldende kunst neigt ertoe oude en traditionele trends en verkenningen te recyclen en ze opnieuw te plaatsen met nieuwe betekenislagen door middel van interventies en ironische wendingen.
 • Het is een mondiale kunst. Het wordt heel goed behandeld in het heterogene en vervuilde imaginaire van globalisering, waar weinig dingen worden beschouwd als pure of inovable en Waarde mengen en durven.
 • Beheer blootstellingsstrategieën . Hij is niet tevreden met musea en gecontroleerde ruimtes, maar valt de stad binnen, gaat op zoek naar de toeschouwer en eist vaak van hem een ​​zekere samenwerking of een zekere medeplichtigheid om het werk te vormen.

Interessante Artikelen

Microeconoma

Microeconoma

We leggen uit wat de micro-economie is en wat de takken zijn waarin het is verdeeld. Bovendien, waar het voor is en zijn belangrijkste ambities. De microconomische economie wil de markt modelleren. Wat is de micro-economie? Micro-economie wordt opgevat als een economische benadering die alleen rekening houdt met de acties van economische actoren , zoals consumenten, bedrijven, werknemers en investeerders, of de specifieke markten van het ene of het andere product

Algemene en specifieke doelstellingen

Algemene en specifieke doelstellingen

We leggen u uit wat de algemene en specifieke doelstellingen, voorbeelden en de functies zijn die ze vervullen. Functies en stappen om ze uit te voeren. Alle specifieke doelstellingen zouden hierdoor aan de algemene doelstelling moeten voldoen. Wat zijn de algemene en specifieke doelstellingen? Wanneer we het hebben over algemene en specifieke doelstellingen, worden de doelstellingen van een onderzoek, een project of een organisatie geclassificeerd, geclassificeerd op basis van de elementen waarin ze zich bevinden

Incacultuur

Incacultuur

We leggen je uit wat de Inca-cultuur was, haar sociale en politieke organisatie, haar religie, economie, locatie en andere kenmerken. De Inca-cultuur domineerde het rijk van Cusco, waar Machu Picchu nog steeds bestaat. Wat was de Inca-cultuur? Het stond bekend als de Inca-beschaving, Quechua-beschaving of Inca-cultuur (soms ook geschreven inka ), een van de belangrijkste pre-Columbiaanse culturen

Archief in informatica

Archief in informatica

We leggen uit wat een computerbestand is en waarvoor het dient. Kenmerken van een bestand. Bestandsindelingen en voorbeelden. Word-bestanden en Excel-bestanden, samen met enkele mappen. Wat is een bestand? In de informatica wordt een georganiseerde set informatie-eenheden (bits) opgeslagen in een apparaat een bestand of bestand genoemd

karakter

karakter

We leggen je uit wat een personage is in een artistiek werk en hoe ze worden geclassificeerd. Bovendien, het belang van de hoofdpersoon. In gevallen zoals theater worden de personages belichaamd door acteurs. Wat is een karakter? Wanneer we het over een personage hebben, zijn toespelingen gemaakt op mensen, dieren of andere individuen , meestal van fictieve, fantastische of denkbeeldige aard, die deelnemen aan de plot van een artistiek werk, zoals een cinematografisch verhaal, een picturaal beeld of een literair verhaal

mutatie

mutatie

We leggen u uit wat een mutatie is en op welke niveaus deze genetische variatie kan optreden. Bovendien, de soorten mutaties en voorbeelden. Mutaties zijn de sleutel tot het behoud van hoge genetische variabiliteit. Wat is een mutatie? In de genetica wordt het een spontane en onvoorspelbare variatie genoemd in de opeenvolging van genen die deel uitmaken van het DNA van een levend wezen , dat specifieke veranderingen van type f introduceert Fysiek, fysiologisch of anders in het individu, die al dan niet kunnen worden geërfd aan hun nakomelingen.