• Tuesday May 24,2022

Communicatiebarrières

We leggen u uit wat de communicatiebarrières zijn en welke elementen bij uw proces betrokken zijn. Bovendien, hoe deze barrières te vermijden.

Om te communiceren moet het kanaal bevorderlijk zijn voor de verzending van een bericht.
 1. Wat zijn de barrières voor communicatie?

Het staat bekend als communicatiebarrières voor obstakels en moeilijkheden die zich tijdens het communicatieproces kunnen voordoen en de juiste culminatie ervan belemmeren of de oorspronkelijke boodschap vervormen.

Communicatie is een proces van overdracht (vaak wederzijds) van ideeën en concepten, waarbij een afzender (die het bericht produceert en codeert), een ontvanger (die het ontvangt en decodeert), en een fysiek kanaal waardoor het wordt verzonden, met behulp van een gemeenschappelijke code tussen de eerste twee.

Het kanaal moet bevorderlijk zijn voor de verzending van het bericht, de code moet wederzijds zijn en degenen die tussenkomen moeten bereid zijn om deel te nemen, zodat de informatie kan worden verzonden.

In die zin zijn de communicatiebelemmeringen verschillende soorten ongevallen, waarbij deze elementen betrokken zijn bij het proces. Deze ongevallen kunnen van verschillende typen zijn:

 • Fysiek Omgevingsomstandigheden die de communicatie verstoren, deze geheel of gedeeltelijk belemmeren of voorkomen. Bijvoorbeeld: de materiële gebreken van een opname, de omgevingsgeluiden die de stem van de zender kunnen overschaduwen, de aanwezigheid van tal van communicatieve handelingen terwijl ze niet te onderscheiden zijn, etc.
 • Semantiek: deze zijn gerelateerd aan de communicatiecode zelf, die kan variëren tussen afzenders en ontvangers, waardoor begrip (of gewoon onmogelijk) begrip ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer we proberen een tekst in een andere taal te lezen, of wanneer we een woord van dezelfde taal gebruiken dat een andere betekenis heeft in een ander land.
 • Fysiologisch Tarra en lichamelijke gebreken van de afzender of ontvanger, waardoor ze minder geschikt zijn voor het communicatieproces. Bijvoorbeeld: doofheid, afonie, blindheid, enz.
 • Psychologische. Die voorwaarden van de afzender en / of de ontvanger die te maken hebben met hun emotionaliteit of persoonlijkheid, en die het op de een of andere manier vatbaar maken voor een specifieke vorm van communicatie. Dit kan betekenen dat ze helemaal niet bereid zijn, of dat ze communicatie gewoon afwijzen, bijvoorbeeld nerveus, afgeleid, bang, etc.

Zie ook: Interpersoonlijke communicatie.

 1. Hoe communicatiebelemmeringen voorkomen?

We moeten proberen duidelijke berichten te verzenden, in een gerelateerde code.

Om communicatieve barrières te voorkomen, wordt het aanbevolen:

 • Probeer duidelijke berichten te verzenden in een gerelateerde code (misschien moet deze eerst worden geverifieerd).
 • Bevorder dat de omgevingscondities bevorderlijk zijn voor de communicatieve handeling. Spreken tijdens een rockconcert kan bijvoorbeeld moeilijk zijn.
 • Feedback gebruiken: wissel afzender- en ontvangerlocaties vaak uit. Het tegenovergestelde van monologeren.
 • Wees je bewust van de emotionele of emotionele toestand die aanwezig is bij het initiëren (of tijdens) de communicatieve handeling, evenals hun eigen aanleg of zelfs vooroordelen, indien relevant, om ze op afstand te houden.
 • Controleer of het kanaal bevorderlijk is voor communicatie: dat de zender niet naar iemand anders luistert, dat hij bereid is te communiceren, enz.

Interessante Artikelen

Ov  paros dieren

Ov paros dieren

We leggen uit wat eileiders zijn en hoe deze dieren zijn geclassificeerd. Bovendien, de soorten eieren en voorbeelden van eieren. Ov paros dieren worden gekenmerkt door het leggen van eieren. Wat zijn ov papa-dieren? Oviparous dieren zijn dieren waarvan het voortplantingsproces de afzetting van eieren in een bepaalde omgeving omvat, waarbinnen de nakomelingen hun embryonale vormingsproces bereiken en rijping, tot later verschijnen als een getraind individu

golf

golf

We leggen uit wat een golf is en welke soorten golf er zijn. Wat zijn de onderdelen ervan en hoe dit fenomeen zich kan verspreiden. Golven ontstaan ​​door trillingen en trillingen van materie. Wat is een golf? In de natuurkunde staat het bekend als de 'verspreiding' van de verspreiding van energie (en niet van massa) door de ruimte, door de verstoring van sommige van zijn fysieke eigenschappen, zoals dichtheid, druk, elektrisch veld of magnetisch veld. Di

Systemische gedachte

Systemische gedachte

We leggen u uit wat systemisch denken is, de principes, methode en kenmerken. Bovendien, oorzaak-gevolg denken. Systemisch denken onderzoekt hoe elementen in een geheel worden gearticuleerd. Wat is systemisch denken? Systemisch denken of systematisch denken is een conceptueel raamwerk dat de realiteit begrijpt als een systeem van onderling verbonden objecten of subsystemen

Chemische verbinding

Chemische verbinding

We leggen u uit wat een chemische verbinding is, welke soorten er bestaan ​​en de chemische samenstelling van water. Bovendien zijn de chemische elementen. De chemische verbindingen zijn de combinatie van twee of meer elementen. Wat is een chemische verbinding? Een chemische verbinding is elke stof die wordt gevormd door de vereniging van twee of andere soorten chemische elementen , dat wil zeggen, door atomen van twee of andere verschillende typen, met elkaar verbonden. Do

Centrifugacin

Centrifugacin

We leggen uit wat centrifugeren is als een methode om mengsels te scheiden. Daarnaast soorten centrifugatie en enkele voorbeelden. Centrifugatie is een methode voor het scheiden van mengsels waarbij gebruik wordt gemaakt van centrifugale kracht. Wat is centrifugatie? Centrifugatie is een mechanisme voor het scheiden van mengsels, en met name die samengesteld uit vaste stoffen en vloeistoffen met verschillende dichtheid , door hun blootstelling aan een roterende kracht van bepaalde intensiteit

militie

militie

We leggen uit wat de militie is en de soorten milities die bestaan ​​volgens wat ze doen. Bovendien zijn de titels verstrekt door de militie. Degenen die een militie vormen, worden milities genoemd. Wat is militie? De militie is een concept dat wordt gebruikt om die groepen of strijdkrachten aan te duiden die alleen bestaan ​​uit burgers die zich niet eerder hebben voorbereid en die geen salaris ontvangen in ruil voor deze taak. Deze z