" "
 • Saturday July 4,2020

Communicatiebarrières

We leggen u uit wat de communicatiebarrières zijn en welke elementen bij uw proces betrokken zijn. Bovendien, hoe deze barrières te vermijden.

Om te communiceren moet het kanaal bevorderlijk zijn voor de verzending van een bericht.
 1. Wat zijn de barrières voor communicatie?

Het staat bekend als communicatiebarrières voor obstakels en moeilijkheden die zich tijdens het communicatieproces kunnen voordoen en de juiste culminatie ervan belemmeren of de oorspronkelijke boodschap vervormen.

Communicatie is een proces van overdracht (vaak wederzijds) van ideeën en concepten, waarbij een afzender (die het bericht produceert en codeert), een ontvanger (die het ontvangt en decodeert), en een fysiek kanaal waardoor het wordt verzonden, met behulp van een gemeenschappelijke code tussen de eerste twee.

Het kanaal moet bevorderlijk zijn voor de verzending van het bericht, de code moet wederzijds zijn en degenen die tussenkomen moeten bereid zijn om deel te nemen, zodat de informatie kan worden verzonden.

In die zin zijn de communicatiebelemmeringen verschillende soorten ongevallen, waarbij deze elementen betrokken zijn bij het proces. Deze ongevallen kunnen van verschillende typen zijn:

 • Fysiek Omgevingsomstandigheden die de communicatie verstoren, deze geheel of gedeeltelijk belemmeren of voorkomen. Bijvoorbeeld: de materiële gebreken van een opname, de omgevingsgeluiden die de stem van de zender kunnen overschaduwen, de aanwezigheid van tal van communicatieve handelingen terwijl ze niet te onderscheiden zijn, etc.
 • Semantiek: deze zijn gerelateerd aan de communicatiecode zelf, die kan variëren tussen afzenders en ontvangers, waardoor begrip (of gewoon onmogelijk) begrip ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer we proberen een tekst in een andere taal te lezen, of wanneer we een woord van dezelfde taal gebruiken dat een andere betekenis heeft in een ander land.
 • Fysiologisch Tarra en lichamelijke gebreken van de afzender of ontvanger, waardoor ze minder geschikt zijn voor het communicatieproces. Bijvoorbeeld: doofheid, afonie, blindheid, enz.
 • Psychologische. Die voorwaarden van de afzender en / of de ontvanger die te maken hebben met hun emotionaliteit of persoonlijkheid, en die het op de een of andere manier vatbaar maken voor een specifieke vorm van communicatie. Dit kan betekenen dat ze helemaal niet bereid zijn, of dat ze communicatie gewoon afwijzen, bijvoorbeeld nerveus, afgeleid, bang, etc.

Zie ook: Interpersoonlijke communicatie.

 1. Hoe communicatiebelemmeringen voorkomen?

We moeten proberen duidelijke berichten te verzenden, in een gerelateerde code.

Om communicatieve barrières te voorkomen, wordt het aanbevolen:

 • Probeer duidelijke berichten te verzenden in een gerelateerde code (misschien moet deze eerst worden geverifieerd).
 • Bevorder dat de omgevingscondities bevorderlijk zijn voor de communicatieve handeling. Spreken tijdens een rockconcert kan bijvoorbeeld moeilijk zijn.
 • Feedback gebruiken: wissel afzender- en ontvangerlocaties vaak uit. Het tegenovergestelde van monologeren.
 • Wees je bewust van de emotionele of emotionele toestand die aanwezig is bij het initiëren (of tijdens) de communicatieve handeling, evenals hun eigen aanleg of zelfs vooroordelen, indien relevant, om ze op afstand te houden.
 • Controleer of het kanaal bevorderlijk is voor communicatie: dat de zender niet naar iemand anders luistert, dat hij bereid is te communiceren, enz.

Interessante Artikelen

brandoffer

brandoffer

We leggen u uit wat de Holocaust is, de geschiedenis ervan en wat de oorzaken en gevolgen waren. Bovendien, wie deed mee en hoe het eindigde. De Holocaust is geïnterpreteerd als de meest sinistere en gevaarlijke kant van de menselijke rede. Wat was de holocaust? Holocaust is een woord dat sacrifice betekent en dat in de Bijbel is verbonden met bloedige offers aan God van het Oude Testament.

Organigram

Organigram

We leggen uit wat een organigram is en waar deze grafische weergave voor is. Bovendien, de soorten organigram die bestaan. Met het organigram krijgt u een snel idee van hoe een bedrijf is georganiseerd. Wat is een organigram? Het organigram is een grafische weergave van het skelet van een organisatie en toont de hiërarchische posities.

Analog Chemistry

Analog Chemistry

We leggen u uit wat analytische chemie is en waar deze tak van chemie zich op richt. Bovendien zijn de gebruikte analysemethoden. De analytische chemie gebruikt verschillende analytische methoden. Wat is analytische chemie? Het wordt analytische chemie genoemd, een tak van chemie die zich richt op het begrip van materie , dat wil zeggen de analyse van de materialen waaruit monster, met behulp van experimentele of laboratoriummethoden

Invloed op het milieu

Invloed op het milieu

We leggen uit wat de milieu-impact is, wat de mogelijke oorzaken zijn van milieuschade en de soorten milieu-impact. Veel bedrijven veroorzaken onomkeerbare schade aan het milieu. Wat is impact op het milieu? De milieu-impact verwijst naar de effecten en gevolgen van het handelen van de mens in het milieu

Positieve wet

Positieve wet

We leggen uit wat Positief recht is en de belangrijkste kenmerken ervan. Wat zijn bovendien de takken van dit recht? Het positieve recht gehoorzaamt aan een sociaal en juridisch pact dat door de gemeenschappen is opgesteld. Wat is het positieve recht? Het wordt in wezen positief recht genoemd naar het geschreven corpus van de wetten, dat wil zeggen naar de verzameling wettelijke normen die zijn vastgesteld door een wetgevend orgaan en zijn opgesteld in een nationale grondwet of een normcode (niet alleen wetten, maar allerlei wettelijke normen)

Productieproces

Productieproces

We leggen uit wat het productieproces is en welke typen er zijn. Wat zijn bovendien de fasen en het melkproductieproces? Het productieproces probeert een bepaald type vraag in de samenleving te bevredigen. Wat is het productieproces? Het staat bekend als het productieproces of het productieproces, of ook als een productieketen, de diverse reeks activiteiten die gepland zijn om bepaalde inputs of factoren te transformeren in specifieke goederen of diensten , door de toepassing van een technologisch proces Logisch dat meestal bepaalde soorten kennis en gespecialiseerde machines omvat