• Friday December 3,2021

Kwaliteit van leven

We leggen u uit wat de kwaliteit van het leven is en wat de manieren zijn om dit te meten. Factoren die het beïnvloeden en indicatoren voor de kwaliteit van leven.

Om de kwaliteit van leven te meten, wordt vaak statistische informatie gebruikt.
 1. Wat is de kwaliteit van leven?

De betekenis van kwaliteit van leven is complex, omdat het een concept is dat we gebruiken om te verwijzen naar onder andere economische, sociale en politieke variabelen die rechtstreeks van invloed zijn op het menselijk leven. Er is echter geen consensus over wat de kwaliteit van leven is, dus er zijn definities uit verschillende kennisgebieden, zoals sociologie, politiek, geneeskunde, enz.

Wat wel bestaat, is een meer gedefinieerd criterium met betrekking tot welke landen en regio's hun bevolking levensmodellen aanbieden die een grotere ontwikkeling van hun potentieel mogelijk maken en, in lijn algemene lijnen, een vollediger leven.

Verschillende internationale organisaties zijn dus verantwoordelijk voor het meten van deze kwaliteit van leven . En ze doen het door middel van specifieke methoden die hun aandacht vestigen op verschillende aspecten van het menselijk leven in de samenleving, om een ​​ontwikkelingsindex op te stellen waarmee de regio's kunnen worden gelaagd. Geografisch en nationaal op basis waarvan de beste omstandigheden om te leven biedt.

In het verleden werd dit type analyse alleen gedaan door de economische aspecten van het land te overwegen, zoals economische groei of industriële productie, maar in Recente tijden negeren dit soort benaderingen omdat ze de kwaliteit van het menselijk leven beperken tot minimale materiële omstandigheden, waardoor veel andere variabelen worden weggelaten.

Zie ook: Kwaliteitscontrole.

 1. Hoe wordt de kwaliteit van leven gemeten?

Om de kwaliteit van leven te meten, worden meestal statistische informatie, enquêtes, sociale, culturele en medische beoordelingen gebruikt, meestal gericht op drie hoofdaspecten:

 • Levensverwachting of levensduur.
 • Het opleidingsniveau in het hele land en sociale klassen.
 • Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.

Op basis van deze drie indicatoren wordt de HDI (Human Development Index) die de VN via UNDP (ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) heeft voorgesteld, momenteel bepaald. De landen met de hoogste HDI ter wereld zijn Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Australië, Zweden, Canada en Japan.

 1. Kwaliteit van leven factoren

Culturele omstandigheden die worden uitgeoefend op een individu of groep kunnen niet opzij worden gezet.

In grote lijnen kunnen tal van en verschillende factoren worden geïdentificeerd die goed of slecht interveniëren in de kwaliteit van leven van samenlevingen, afhankelijk van hoe je je studie doet. We zouden ze echter in zeer algemene categorieën kunnen groeperen:

 • Omgevingscontext Oorlogen, politieke instabiliteiten, extreme economische of arbeidsomstandigheden bepalen grotendeels de kwaliteit van leven van een individu of een menselijke groep, op basis van de gevolgen die zijn historische context daarop heeft.
 • Sociale omgeving . De mate van inbreng in de samenleving, gezinsondersteuning, de aanwezigheid van beschermende instellingen of sociale marginalisering zijn ook variabelen die worden gespeeld bij het nadenken over de kwaliteit van leven. Individuen uit dezelfde regio kunnen in feite verschillende levenskwaliteiten hebben, afhankelijk van hun sociale omgeving.
 • Vitale omstandigheden . Rijkdom en armoede, echte kansen, kortom, de omstandigheden waarin een individu naar de wereld komt en zich ontwikkelt, hebben rechtstreeks invloed op hun kansen en hun levenskwaliteit in het algemeen.
 • Persoonlijke tevredenheid Op zeer persoonlijk niveau zijn individuele beslissingen en de unieke manier van omgaan met alle bovengenoemde voorwaarden ook belangrijke factoren in de kwaliteit van leven van een individu.
 • Cultuur en maatschappij De culturele omstandigheden die door de rest van de gemeenschap of door zichzelf op een individu of een groep daarvan worden uitgeoefend, kunnen niet aan de kant worden gezet.
 1. Kwaliteit van leven indicatoren

In de statistische studie van de kwaliteit van leven worden de indicatoren van de kwaliteit van leven objectief onderzocht: de elementen die moeten worden bevraagd om een ​​idee te krijgen over de manier van leven van samenlevingen. Sommigen van hen zijn:

 • Materiële omstandigheden . Rijkdom, toegang tot besparingen, type woning, etc.
 • Ik werk Arbeidsstrook (formeel, informeel, illegaal), salaris, arbeidsvoorwaarden, enz.
 • Health. Toegang tot medische diensten, medicijnen, dagelijkse hygiënische omstandigheden, etc.
 • Onderwijs. Formeel academisch niveau bereikt, toegang tot onderwijs op alle niveaus, etc.
 • Vrije tijd en sociale relaties . Toegang tot entertainment, hoeveelheid vrije tijd, mate van integratie met de samenleving, emotionele banden, etc.
 • Fysieke en persoonlijke beveiliging . Kijkend naar de omstandigheden van het leven, werk, enz.
 • Basisrechten Bescherming (of dakloosheid) van overheidsinstellingen, enz.
 • Milieu en milieu . Geografische levensomstandigheden, onmiddellijke omgeving van vitale ontwikkeling, enz.

Interessante Artikelen

klant

klant

We leggen u uit wat een klant is en waarom dit zo belangrijk is voor de economie. Daarnaast enkele betekenissen over deze term. Een klant is degene die vrijwillig iets ontvangt in ruil voor iets anders dat hij levert. Wat is een klant? Het klantconcept wordt gebruikt om te verwijzen naar de mensen of entiteiten die gebruik maken van de middelen of diensten die door een ander worden geleverd

budget

budget

We leggen uit wat het budget is en waarom dit document zo belangrijk is. De indeling ervan en wat is een budgetopvolging. Het budget is bedoeld om financiële fouten te voorkomen en te corrigeren. Wat is budget? Het budget is een document dat voorziet in de katten en de winst van een bepaald agentschap , bedrijf of entiteit, zowel privé als staat, binnen een bepaalde periode.

Computerprotocol

Computerprotocol

We leggen uit wat een computerprotocol is, de eigenschappen ervan en enkele voorbeelden. Wat is bovendien een netwerk- en internetprotocol. Een computerprotocol regelt de communicatie tussen twee andere systemen. Wat is een computerprotocol? In de informatica en telecommunicatie hebben we het over een protocol om te verwijzen naar een systeem van normen dat de communicatie regelt tussen twee andere systemen die informatie doorgeven via verschillende fysieke middelen

Zenuwstelsel

Zenuwstelsel

We leggen uit wat het zenuwstelsel is en wat zijn functies zijn. Delen van het zenuwstelsel en meest voorkomende ziekten. Er wordt aangenomen dat het eerste neuron 635 miljoen jaar geleden verscheen. Wat is het zenuwstelsel? Het zenuwstelsel wordt het geheel van organen en controle- en informatiestructuren van het menselijk lichaam genoemd , bestaande uit sterk gedifferentieerde cellen, neuronen genaamd, die in staat zijn elektrische impulsen langs een uitgebreid netwerk van zenuwuiteinden

stereotiep

stereotiep

We leggen uit wat een stereotype is en hoe dit gestructureerde beeld werkt. Bovendien, de soorten stereotypen en een korte conclusie. Stereotypen zijn een set vooraf vastgestelde ideeën, attitudes en overtuigingen. Wat is stereotype? Een stereotype bestaat uit een gestructureerd beeld en wordt door de meeste mensen geaccepteerd als representatief voor een bepaalde groep.

Filosofische kennis

Filosofische kennis

We leggen uit wat filosofische kennis is, de kenmerken, typen, voorbeelden en hoe deze zich verhoudt tot wetenschappelijke kennis. Filosofische kennis vereist geen experimentele verificatie. Wat is filosofische kennis? Filosofische kennis is de verzamelde verzameling van kennis van het existentiële, reflexieve en contemplatieve type dat de mensheid gedurende haar geschiedenis heeft geformuleerd, van oude beschavingen tot hedendaagse beschavingen.