• Friday August 19,2022

klant

We leggen u uit wat een klant is en waarom dit zo belangrijk is voor de economie. Daarnaast enkele betekenissen over deze term.

Een klant is degene die vrijwillig iets ontvangt in ruil voor iets anders dat hij levert.
  1. Wat is een klant?

Het klantconcept wordt gebruikt om te verwijzen naar de mensen of entiteiten die gebruik maken van de middelen of diensten die door een ander worden geleverd.

De oorsprong van deze term gaat terug naar het oude Rome, de klant is dat economisch inferieure individu, die zichzelf in dienst stelde van een van de hoogste rang in een relatie, die niet was gereguleerd en dat verleende, aan iemand met een hogere rang, een belangrijk sociaal prestige.

Deze definitie is de essentie van de term, die echter uit elkaar wordt gehaald en opnieuw wordt uitgevonden volgens de reikwijdte die deze gebruikt. Er zijn veel gebieden die de term aannemen en in context toepassen, maar altijd op basis van een persoon of organisatie die, vrijwillig, iets ontvangt in ruil voor iets anders dat het oplevert.

Marketing is een van de disciplines die het concept het meest gebruikt: het wordt begrepen als de persoon die een product aanschaft, hetzij om er gebruik van te maken, hetzij om er meer winst uit te halen.

Organisaties leven op basis van klanten, want zij zijn degenen die bij elke beslissing van consumptie bijdragen aan wat dan de winst van het bedrijf zal zijn . Het is duidelijk dat de categorisaties die van de klanten worden gemaakt, sterk verschillen naargelang het soort bedrijf of product dat wordt overwogen, maar in alle gevallen kunnen we praten over tevreden of ontevreden klanten, volgens het resultaat dat heeft gehad, dat wil zeggen het niveau waarop het bedrijf aan zijn behoeften voldeed (wat bekend is, zal toekomstige aankopen beïnvloeden). Bedrijven analyseren klanten ook op basis van hun psychologisch profiel, hun veranderingsbereidheid en hun consumptiepatronen.

Adverteren is bijvoorbeeld een belangrijke schakel tussen de ondernemer en de klant, namelijk het voertuig waardoor het idee en de waarden die u aan de producten wilt toewijzen aankomen naar de zintuigen van de potentiële consument. Dit concept van marketing is afgeleid van de behoefte die de micro-economie heeft gehad om consumentenklassen vast te stellen.

Veel van de klassieke theorie van het bedrijf houdt rekening met de voorwaarden van behoefte, nut en tevredenheid in consumptie, dus het was noodzakelijk om deze concepten te verdiepen. De economie bepaalt ook deze criteria van frequentie en volume van aankopen.

Nog twee betekenissen van de term cliënt, die voortvloeien uit die relatie tussen twee entiteiten die iets uitwisselen, zijn:

  • Uit de politiek Er wordt aangenomen dat een cliënt een persoon is die een soort gunst ontvangt van een partij of politieke leider, en die die gunst zal belonen door middel van steun of stem (vandaar de term " cliëntelisme ").
  • Van rechts. Een persoon die zich in de bescherming van een ander bevindt, wordt een cliënt genoemd. Het duidelijkste voorbeeld is dat van de advocaat, die zijn cliënt in het kader van een rechtszaak moet verdedigen. Het is bekend dat het imago van de advocaat de uitdrukking "mijn cliënt" gebruikt om bijvoorbeeld naar zijn verweerder te verwijzen in de context van een mondeling proces.

Zie ook: Klantenservice.

Interessante Artikelen

groep

groep

We leggen je uit wat een groep is en wat zijn de verschillende definities op verschillende gebieden, zoals sociale, muzikale groepen, onder anderen. Groepen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van kenmerken waardoor ze kunnen worden gedifferentieerd. Wat is groep? Een groep verwijst naar een set wezens, individuen of zelfs dingen , die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun nabijheid, hun gemeenschappelijke kenmerken of elk ander kenmerk waarmee ze zich kunnen onderscheiden.

Melmano

Melmano

We leggen uit wat een muzikant is en wat de symptomen zijn van deze aandoening. Wat zijn bovendien de langetermijneffecten? Een muzikant heeft een grote kennis van muziek. Wat is melmano? De melomanie is de toestand van een persoon die, volgens de perspectieven, geniet van de muziek , tijd en geld besteedt boven het gemiddelde

Elasticiteit in de natuurkunde

Elasticiteit in de natuurkunde

We leggen uit wat de elasticiteit in de natuurkunde is en hoe de formule van deze eigenschap is. Bovendien voorbeelden en wat zijn de elastische materialen. Met elasticiteit kan een materiaal worden vervormd om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm. Wat is de elasticiteit in de natuurkunde? Wanneer we in de natuurkunde verwijzen naar elasticiteit , verwijzen we naar de eigenschap dat bepaalde materialen worden vervormd onder een externe kracht die erop inwerkt en vervolgens hun oorspronkelijke vorm terugkrijgt wanneer die kracht verdwijnt

afzet

afzet

We leggen uit wat marketing is en wat de belangrijkste doelstellingen zijn. Bovendien, de soorten marketing die bestaan. Marketing identificeert de behoeften van de consument om nieuwe producten te maken. Wat is marketing? Marketing (of marketing in het Engels) is een reeks verschillende principes en praktijken die worden uitgevoerd door professionals in het veld met als doel de vraag naar een bepaald product of dienst , ook om een ​​product of dienst bij de consument te plaatsen. Ma

beweging

beweging

We leggen uit wat de beweging is en in welke categorieën deze kan worden ingedeeld. Bovendien de elementen waaruit het is samengesteld en voorbeelden. Beweging is de positiewijziging die een lichaam in de ruimte ervaart. Wat is de beweging? In de fysica wordt beweging opgevat als de verandering in positie die een lichaam in de ruimte ondergaat , rekening houdend met de tijd en een referentiepunt waar de fenomeenwaarnemer zich bevindt.

artwork

artwork

We leggen je uit wat de Verlichting is, de culturele en politieke beweging van de 18e eeuw en wat de kenmerken ervan zijn. Uitgelichte tekens Deze tijd wordt ook het tijdperk van de verlichting genoemd. Wat is de illustratie? De Verlichting is een culturele en politieke beweging die bekend staat om het brengen van heldere ideeën in de duistere samenleving van het verleden .