• Tuesday May 24,2022

Sociaal bewustzijn

We leggen uit wat sociaal bewustzijn is en enkele kenmerken van deze mentale activiteit. Wat is bovendien klassenbewustzijn?

Sociaal bewustzijn stelt ons in staat ons in de maatschappij te verhouden.
  1. Wat is sociaal bewustzijn?

Sociaal bewustzijn is dat stadium of mentale activiteit waardoor een persoon zich bewust kan worden van de status van andere individuen of zelfs dezelfde binnen een gemeenschap of groep.

Sociaal bewustzijn is een bepaald type bewustzijn. Bewustzijn is een psychologisch concept, waarschijnlijk een van de belangrijkste binnen deze discipline. Het is echter niet exclusief psychologie; Filosofie is een van de eerste takken van wetenschap die verantwoordelijk is voor het nadenken over de rol van bewustzijn in kennis.

Bewustzijn kan worden begrepen als dat vermogen tot redeneren, waarin we externe en zelfs interne stimuli en gewaarwordingen (dat wil zeggen mentale toestanden) kunnen interpreteren. Het bewustzijn van ja, dat wil zeggen zichzelf herkennen als een rationele entiteit die anders is dan wat het omringt, is een van de belangrijkste verschillen met de rest van levende wezens.

Als bewustzijn nu dat vermogen is om te redeneren, om via ons intellect te relateren aan onszelf en de wereld om ons heen, wat is dan sociaal bewustzijn? Sociaal bewustzijn is een bepaald type bewustzijn, het is een bewustzijn waarmee we in de maatschappij kunnen communiceren en empathische relaties kunnen aangaan met de mensen om ons heen. Dit soort bewustzijn is van vitaal belang voor de juiste ontwikkeling van een gemeenschap, omdat het individuen vormt die respectvoller, deugdzamer zijn en in staat zijn om al hun potentieel te ontwikkelen.

De noodzaak en relevantie van sociaal bewustzijn variëren, afhankelijk van het historische moment en de vorm van de overheid. Met monarchale systemen was sociaal bewustzijn niet noodzakelijkerwijs een relevante factor in de manier van regeren, want hoeveel sociale actoren zich ook bewust werden van hun situatie, ze hadden geen manieren om aan te komen aan de macht, behalve revoluties of burgeroorlogen.

Aan de andere kant, met de Franse revolutie worden mensen eindelijk burgers . Dit houdt een radicale verandering in de manier van leven van individuen in, omdat het de bakermat van de mensenrechten is waar sociaal bewustzijn wordt gevestigd met fundamentele parameters die niet kunnen worden geschonden. Democratie is de regeringsvorm die het sociale bewustzijn maximaal tot uitdrukking brengt, en is een van de pijlers van dit systeem.

Veel dictatoriale fenomenen, vooral die die zich gedurende de twintigste eeuw hebben voorgedaan, hebben een diepe ideologische vooringenomenheid die sociaal bewustzijn tot een hulpmiddel voor controle maakt. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat veel grote ideologen van de ergste politieke en ideologische bewegingen een groot " sociaal geweten " hebben.

Op het eerste gezicht kan dit in tegenspraak zijn met het bovenstaande, maar het is noodzakelijk om een ​​verduidelijking te maken: zoals we zeiden, sociaal bewustzijn is het vermogen om de situatie te herkennen waarin we ons ten opzichte van anderen bevinden, maar dit hoeft niet noodzakelijk te worden vertaald in een Goede houding ten opzichte van de rest. Sociaal bewustzijn kan worden teruggebracht tot zijn instrumentele karakter, waarbij de sociale context wordt geïnterpreteerd om maatregelen te nemen die het gedrag van individuen kunnen sturen.

Zie ook: Socialisatie.

  1. Sociaal bewustzijn of klassenbewustzijn

Voor de marxistische stroming is sociaal bewustzijn een synoniem of op zijn minst een noodzakelijk gevolg van klassenbewustzijn . Klassebewustzijn daarentegen is die actie waarmee een klasse zichzelf (in dit geval het proletariaat) aanneemt als een acteur van een historische toekomst, nauw verbonden met de plaats die ze in de geschiedenis zelf innemen.

Voor het marxisme is geschiedenis de geschiedenis van klassenstrijd. Gedurende de ontwikkeling van de beschaving staan ​​de twee grote klassen, onderdrukkers en onderdrukten, voortdurend tegenover elkaar, maar het zal alleen zijn wanneer het proletariaat begrijpt dat hij het zelf is die de rijkdom voortbrengt die beweging aan het systeem geeft. De arbeider of proletariër die niet sociaal bewust wordt (of in dit geval klassenbewustzijn) is volledig vervreemd .

In deze zin manifesteert sociaal bewustzijn zich onder de kristallisatie van de klassenvoorwaarde en wordt het uitgedrukt in kunst, filosofie, religie en vele andere culturele uitdrukkingen, alle uitdrukkingen van een grotere voorwaarde: ideologie.

Interessante Artikelen

Microeconoma

Microeconoma

We leggen uit wat de micro-economie is en wat de takken zijn waarin het is verdeeld. Bovendien, waar het voor is en zijn belangrijkste ambities. De microconomische economie wil de markt modelleren. Wat is de micro-economie? Micro-economie wordt opgevat als een economische benadering die alleen rekening houdt met de acties van economische actoren , zoals consumenten, bedrijven, werknemers en investeerders, of de specifieke markten van het ene of het andere product

Algemene en specifieke doelstellingen

Algemene en specifieke doelstellingen

We leggen u uit wat de algemene en specifieke doelstellingen, voorbeelden en de functies zijn die ze vervullen. Functies en stappen om ze uit te voeren. Alle specifieke doelstellingen zouden hierdoor aan de algemene doelstelling moeten voldoen. Wat zijn de algemene en specifieke doelstellingen? Wanneer we het hebben over algemene en specifieke doelstellingen, worden de doelstellingen van een onderzoek, een project of een organisatie geclassificeerd, geclassificeerd op basis van de elementen waarin ze zich bevinden

Incacultuur

Incacultuur

We leggen je uit wat de Inca-cultuur was, haar sociale en politieke organisatie, haar religie, economie, locatie en andere kenmerken. De Inca-cultuur domineerde het rijk van Cusco, waar Machu Picchu nog steeds bestaat. Wat was de Inca-cultuur? Het stond bekend als de Inca-beschaving, Quechua-beschaving of Inca-cultuur (soms ook geschreven inka ), een van de belangrijkste pre-Columbiaanse culturen

Archief in informatica

Archief in informatica

We leggen uit wat een computerbestand is en waarvoor het dient. Kenmerken van een bestand. Bestandsindelingen en voorbeelden. Word-bestanden en Excel-bestanden, samen met enkele mappen. Wat is een bestand? In de informatica wordt een georganiseerde set informatie-eenheden (bits) opgeslagen in een apparaat een bestand of bestand genoemd

karakter

karakter

We leggen je uit wat een personage is in een artistiek werk en hoe ze worden geclassificeerd. Bovendien, het belang van de hoofdpersoon. In gevallen zoals theater worden de personages belichaamd door acteurs. Wat is een karakter? Wanneer we het over een personage hebben, zijn toespelingen gemaakt op mensen, dieren of andere individuen , meestal van fictieve, fantastische of denkbeeldige aard, die deelnemen aan de plot van een artistiek werk, zoals een cinematografisch verhaal, een picturaal beeld of een literair verhaal

mutatie

mutatie

We leggen u uit wat een mutatie is en op welke niveaus deze genetische variatie kan optreden. Bovendien, de soorten mutaties en voorbeelden. Mutaties zijn de sleutel tot het behoud van hoge genetische variabiliteit. Wat is een mutatie? In de genetica wordt het een spontane en onvoorspelbare variatie genoemd in de opeenvolging van genen die deel uitmaken van het DNA van een levend wezen , dat specifieke veranderingen van type f introduceert Fysiek, fysiologisch of anders in het individu, die al dan niet kunnen worden geërfd aan hun nakomelingen.