• Tuesday September 22,2020

Visuele vervuiling

We leggen uit wat visuele vervuiling is, wat de oorzaken zijn en welke verschillende effecten het heeft. Bovendien zijn mogelijke oplossingen en voorbeelden.

Visuele vervuiling presenteert elementen zoals posters, kabels, palen, advertenties, enz.
 1. Wat is visuele vervuiling?

Net zoals vervuiling de aanwezigheid in de omgeving is van giftige of vreemde stoffen in hun fysische en chemische cycli, noemen we de aanwezigheid visuele verontreiniging van de aanwezigheid van visuele elementen in een landschap dat zijn esthetiek onderbreekt, zijn algehele perceptie schendt en de perceptie van de omgeving belemmert.

Visuele vervuiling kan optreden in zowel landelijke als stedelijke omgevingen, gezien de aanwezigheid van niet-architecturale elementen zoals posters, antennes, kabels, palen, advertenties, roosters en andere mogelijke factoren die een op visuele stimulatie van een agressieve, invasieve en meestal gelijktijdige aard.

Dit soort storingen genereert een milieu-impact die niet te verwaarlozen is, omdat de impact op de kwaliteit van leven in besmette omgevingen notoir en aanzienlijk is.

Meestal zijn dit elementen die de esthetische of panoramische trend van het landschap tegenspreken en externe visuele inhoud introduceren die de omgeving beïnvloedt of corrumpeert .

Net als de andere vormen van vervuiling, vereist de visuele regelgeving, wetten en verordeningen die deze onder de minimumlimieten van het aanvaardbare houden. Zeer visueel vervuilde omgevingen genereren afwijzing en dwingen mensen om snel te vluchten.

Het kan u van dienst zijn: bodemvervuiling.

 1. Oorzaken van visuele vervuiling

Visuele vervuiling is meestal een gevolg van menselijke activiteit.

Visuele vervuiling is, net als andere vormen van vervuiling, meestal een gevolg van menselijke activiteit . Reclame, stadsuitbreiding, industrialisatie en het agrarische leven laten vaak visuele sporen van zijn bestaan ​​achter, waarvan vele niet bedoeld zijn om zo min mogelijk in de omgeving te interfereren of zelfs zijn ontworpen om zoveel mogelijk te benadrukken.

Al deze spanning die de visuele vervuilers voorbijgangers opleggen, waardoor ze worden gedwongen aandacht aan hen te schenken of hen af te leiden van wat een vriendelijke of vredige omgeving zou kunnen zijn, drijft uiteindelijk mensen weg of, als ze dat niet kunnen, ze benadrukken en laten lijden.

 1. Effecten van visuele vervuiling

De belangrijkste effecten van visuele vervuiling bij mensen wijzen op verhoogde stress, die hun leef-, werk- of ontwikkelingsomstandigheden aanzienlijk verslechtert.

Stress kan een impact hebben op de cardiovasculaire gezondheid van mensen, hun emotionele of psychologische gezondheid en zelfs hun productiviteitsmarges verminderen door hen voortdurend af te leiden.

Aan de andere kant heeft visuele vervuiling een negatieve invloed op toerisme en recreatieve activiteiten, omdat het vijandige omgevingen maakt die harmonieus of vredig zouden moeten zijn, en dit heeft op zijn beurt economische en sociale gevolgen .

 1. Oplossingen voor visuele vervuiling

Enkele mogelijke oplossingen voor milieuvervuiling zijn:

 • Beperking en controle van de hoeveelheid advertenties of andere kennisgevingen die zijn toegestaan ​​in een specifiek gebied, in de stad of op het platteland.
 • Frequente verwijdering van tekens, posters en andere verouderde advertenties, vooral wanneer ze grote afmetingen en heldere kleuren hebben.
 • Planning van beschermde gebieden in steden, zoals parken en andere omgevingen die visuele en auditieve rust mogelijk maken.
 • Programmeer visueel de stedelijke en architectonische ontwikkeling van de stad, zodat de stad in dat opzicht een controleur kan uitoefenen.
 • Bescherming en promotie van bomen in de stad.
 1. Voorbeelden van visuele vervuiling

Het verlaten van omvangrijke gebouwen is een voorbeeld van visuele vervuiling.

Enkele mogelijke voorbeelden van visuele vervuiling zijn:

 • De buitensporige aanwezigheid van elektriciteit en telefoonpalen en bedrading in natuurlijke of toeristische landschappen van belang.
 • De overbevolking van buitenstedelijke snelle wegen met reclame en grote advertenties met lichten, beweging, kleuren.
 • Het plaatsen van aankondigingen en berichten op lantaarnpalen, muren en bomen tijdens de verkiezingscampagnes, die na de verkiezingen niet worden ingetrokken en maanden en zelfs jaren op hun plaats blijven.
 • Het verlaten van omvangrijke of hoge onafgewerkte gebouwen in de steden.
 1. Verontreiniging horen

Net zoals er visuele vervuiling is, is er ook auditieve vervuiling (ook wel `` geluidsvervuiling '' of akoestische ruis genoemd ): de aanwezigheid van irritante of oorverdovende geluiden in stille omgevingen, of het teveel aan gelijktijdige geluiden in een bepaald gebied.

Deze vorm van vervuiling veroorzaakt stressvolle en overweldigende effecten, niet alleen op mensen, maar ook op andere levensvormen, en op lange termijn kan dit leiden tot onheilspellende fysieke schade. stipte dicos.

Verhoogde stress, schade aan het gehoorsysteem en zelfs hoofdpijn en symptomen van desoriëntatie of bedwelming kunnen optreden in sterk vervuilde omgevingen.

Meer in: Geluidsvervuiling.

Interessante Artikelen

Porfiriato

Porfiriato

We leggen uit wat de porfiriato is, zijn geschiedenis en de kenmerken van deze periode. Wat waren de oorzaken, hoe was de cultuur en politiek. De porfiriato stond onder controle van de militaire Jos de la Cruz Porfirio D az Mori. Wat is de porfier? Het staat bekend als de porfiriato of porfirismo naar een periode in de politieke geschiedenis van Mexico waarin de natie onder de felle en autoritaire controle stond van de Oaxaca militaire Jos van het Porfirio D az Mori Cross (1830-1915)

Newton's wetten

Newton's wetten

We leggen je uit wat de wetten van Newton zijn, hoe ze traagheid, dynamiek en het principe van actie-reactie verklaren. De wetten van Newton stellen ons in staat beweging te begrijpen. Wat zijn de wetten van Newton? Newton's Laws of Newton's Laws of Motion zijn de drie fundamentele principes waarop de klassieke mechanica is gebaseerd , een van de takken van de fysica

Vlinder effect

Vlinder effect

We leggen uit wat het vlindereffect en de chaostheorie is. Waar komt de naam en de gevarieerde toepassingen vandaan? De term vlindereffect werd populair in 1987 met het boek Chaos: de oprichting van een wetenschap. Wat is het vlindereffect? Het vlindereffect is een concept dat behoort tot de zogenaamde Chaostheorie , die op zijn beurt de studie is van bepaalde wiskundige, biologische, fysieke of fysieke fenomenen

abortus

abortus

We leggen uit wat abortus is en de soorten abortussen die er zijn. Daarnaast de debatten over deze praktijk en de abortieve methoden. Abortus verwijst naar de gedwongen beëindiging van een zwangerschap. Wat is abortus? Het woord abortus is afgeleid van het Latijnse abortus en de belangrijkste betekenis ervan is te snijden met de continuïteit van een bepaalde activiteit .

doel

doel

We leggen uit wat een doel is, de belangrijkste kenmerken ervan en de soorten die bestaan. Bovendien is het verschil met een doelstelling en verschillende voorbeelden. Een doel is dat wat we hopen te bereiken via een specifieke procedure. Wat is een doel? Een `` doel '' of `` einde '' is het verwachte of ingebeelde resultaat van een systeem, een actie of een traject , dat wil zeggen wat we hopen te bereiken of te bereiken via een specifieke procedure

weerstand

weerstand

We leggen je uit wat het begrip weerstand is in de sport, in de sociale wetenschappen, in de psychologie en in de natuurkunde. De weerstand van het lichaam kan aëroob of anaëroob zijn. Wat is weerstand? Onder weerstand wordt verstaan de actie of het vermogen om te verdragen, te verdragen of te verzetten .