• Monday January 17,2022

Eigendomsrecht

Wij leggen u uit wat het eigendomsrecht is en wat de kenmerken ervan zijn. Daarnaast voorbeelden van toepassing van dit recht.

Dit recht kan worden geverifieerd in gevallen zoals de aankoop of verkoop van een huis.
 1. Wat is het eigendomsrecht?

Het eigendomsrecht of eigendomsrecht is de directe en onmiddellijke rechtsbevoegdheid die een persoon heeft met betrekking tot een specifiek object of eigendom, waardoor deze vrijelijk over deze middelen kan beschikken binnen het wettelijk vastgestelde kader.

Met andere woorden, het gaat om de macht die juridische subjecten over objecten en eigenschappen hebben om ermee te doen wat ze willen, zonder de wet te overtreden of schade aan derden te veroorzaken.

Het eigendomsrecht is van toepassing op alle te onderwerpen objecten, die worden bepaald door drie hoofdkenmerken:

 • Dat ze nuttig zijn, want anders zou hun toe-eigening geen zin hebben;
 • Laat ze beperkt zijn, want als ze oneindig zouden zijn, zou het niet nodig zijn om ze toe te eigenen;
 • Dat ze bezet of bezeten zijn, anders is er geen manier om de macht van eigendomsrechten over hen uit te oefenen.

Evenzo wordt geoordeeld dat het recht van volledige eigendom de houder drie bevoegdheden geeft over het betreffende object of eigendom, namelijk het gebruik ( ius utendi ), genot ( ius fruendi ) en genot ( ius abutendi ), een onderscheid dat werd geboren in de Romeinse wet tijdens de middeleeuwen:

 • Ius utendi . De eigenaar heeft het recht om het ding te gebruiken zoals hij wil, in overeenstemming met zijn belangen en de sociale functie die hij bezit, zolang hij de wet niet schendt of andere eigenaren schade berokkent.
 • Ius fruendi . De eigenaar heeft het recht om te profiteren van het ding, van de vruchten die het direct of indirect genereert, of dat overblijft na het gebruik ervan.
 • Ius abutendi . De eigenaar heeft het recht om naar wens over het ding te beschikken, hetzij om het te vernietigen, te vervreemden, in de steek te laten, het te huren, enz., Zolang het niet in strijd is met zijn sociale functie en geen recht van een derde of een wettelijke verordening schendt.

Zie: Privébezit.

 1. Kenmerken van het eigendomsrecht

Eigendomsrechten worden als volgt beschouwd:

 • Moral. Omdat de toeëigening reflexief is en niet instinctief.
 • Perpetuo. Omdat het zal duren totdat het goede bestaat.
 • Exclusive. Omdat er maar één eigenaar van het ding tegelijk kan zijn.
 • Limited. Omdat het kan worden beperkt door het algemeen belang, door de behoefte van anderen of door de wet.
 • Perfect. Omdat de eigenaar zijn eigendom van het ding kan verdedigen, zelfs door de evenredige uitoefening van geweld.
 1. Voorbeelden van eigendomsrechten

Een boerderij samen met alles geplant is het exclusieve eigendom van de eigenaar.

Het eigendomsrecht kan worden geverifieerd in gevallen zoals de aankoop of verkoop van een huis, omdat er noodzakelijkerwijs een enige en exclusieve eigenaar is die het te koop aanbiedt en een nieuwe enige en exclusieve eigenaar die ermee instemt te betalen. Zodra de transactie is afgelopen, zal het onroerend goed zijn overgedragen van het ene onderwerp naar het andere, maar het huis zal nooit ophouden aan iemand te toebehoren.

Een ander voorbeeld is een boerderij met veel fruitbomen. Dit zijn, samen met alles wat in het land is geplant, exclusief eigendom van de eigenaar, evenals de vruchten die deze bomen werpen, en waarover de eigenaar kan beschikken zoals hij wil: ze verkopen, weggeven of laten rotten.

 1. Voorbeelden van onroerend goed

Er zijn verschillende manieren om een ​​eigendom te classificeren in overeenstemming met de bepalingen van deze tak van recht, zoals:

 • Classificatie per onderwerp . Je kunt praten over privé-eigendom (wanneer het aan een persoon toebehoort), publiek (wanneer het aan de staat toebehoort), individueel (als het aan een enkele eigenaar toebehoort), particulier collectief (wanneer het aan een privégemeenschap toebehoort) of publiek collectief (aan iedereen toebehoort) en wordt beheerd door een openbare entiteit of instantie).
  • Bijvoorbeeld: een park is collectief openbaar eigendom, terwijl een boerderij individueel particulier eigendom is en de activa van een particulier bedrijf collectief privébezit zijn.
 • Indeling naar aard . Er zijn roerende eigenschappen (ze kunnen van de site weggaan), onroerend goed (ze kunnen niet worden vervoerd zonder ze te beschadigen), corporaal (degene die kan worden waargenomen door de zintuigen) en incorporeel (degene die wordt gevormd door louter rechten, is abstract).
  • Bijvoorbeeld: een auto is een roerend goed, een huis is onroerend goed, beide hebben lichaamsbezit. Terwijl de eigenaar van een lening een onstoffelijk bezit heeft.

Interessante Artikelen

dam

dam

We leggen u uit wat een dam is, de onderdelen waaruit deze bestaat en hoe deze is geclassificeerd. Daarnaast verschillen met dijk en stuwmeer. Dammen zijn ontworpen door civiel ingenieurs om water af te leiden of te stoppen. Wat is een dam? Een dam is een structuur die bedoeld is om water , of beide, af te leiden of te stoppen om er gebruik van te maken of te voorkomen dat het schade veroorzaakt

industrie

industrie

We leggen uit wat de branche is, zijn geschiedenis, belang, classificatie en andere kenmerken. Bovendien voorbeelden van industrieën. De industrie neigt naar automatisering en massaproductie. Wat is de industrie? Industrie is het geheel van menselijke activiteiten dat in staat is om grondstof om te zetten in verwerkte of halffabrikaten , door het uitvoeren van een baan met behulp van gereedschap of machines, menselijke hulpbronnen en energieverbruik a.

systematiek

systematiek

We leggen u uit wat het systeem is en wat de leiding heeft over deze tak van biologie. Bovendien, wat zijn de scholen van het systeem. Het systeem is verantwoordelijk voor het beschrijven en interpreteren van biologische diversiteit. Wat is het systeem? Systematisch betekent de tak van de biologie die zich bezighoudt met de classificatie van soorten van bekende levende wezens , gebaseerd op het begrip van hun evolutionaire of fylogenetische geschiedenis

Elektrisch veld

Elektrisch veld

We leggen je uit wat een elektrisch veld is, de geschiedenis van zijn ontdekking, hoe zijn intensiteit wordt gemeten en wat zijn formule is. Een elektrisch veld is een ruimtegebied dat is gemodificeerd door een elektrische lading. Wat is een elektrisch veld? Een elektrisch veld is een fysiek veld of een ruimtelijk gebied dat samenwerkt met een elektrische kracht

elektronische post

elektronische post

We leggen alles uit over e-mail, de geschiedenis, soorten, voor- en nadelen. Bovendien zijn de delen van een e-mail. E-mail wordt voornamelijk gebruikt voor lange berichten of met bijlagen. Wat is e-mail? Elektronische post of e-mail (afkomstig uit Engelse elektronische post ) is een middel voor digitale schriftelijke communicatie , vergelijkbaar met de brieven en ansichtkaarten van de oude post, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Internet-multimediatechnologie voor het uitstellen van berichten die min of meer lang en met of zonder bijlagen zijn, tussen twee andere verschillende partners

Communicatiebarrières

Communicatiebarrières

We leggen u uit wat de communicatiebarrières zijn en welke elementen bij uw proces betrokken zijn. Bovendien, hoe deze barrières te vermijden. Om te communiceren moet het kanaal bevorderlijk zijn voor de verzending van een bericht. Wat zijn de barrières voor communicatie? Het staat bekend als communicatiebarrières voor obstakels en moeilijkheden die zich tijdens het communicatieproces kunnen voordoen en de juiste culminatie ervan belemmeren of de oorspronkelijke boodschap vervormen. Co