• Tuesday May 24,2022

Handelsrecht

We leggen uit wat handelsrecht is. Belang, kenmerken, bronnen en takken van handelsrecht. Toepassingsvoorbeelden.

Een voorbeeld hiervan zijn internationale handelsovereenkomsten en -regelgeving.
 1. Wat is handelsrecht?

Het handelsrecht of handelsrecht is een bijzondere tak van het privaatrecht, die tot doel heeft de dynamiek van de uitwisseling van goederen en diensten te reguleren en te begeleiden, dat wil zeggen de handelswetten die in de wet worden overwogen, evenals de juridische implicaties die hieruit voortvloeien.

Met andere woorden, het handelsrecht zorgt voor de juiste ontwikkeling van de economische activiteit en stelt het kader vast voor de tussenkomst van openbare bevoegdheden, indien nodig, zoals in het geval van bescherming. Aan consumenten. Vooral het financiële systeem wordt zwaar bewaakt, gezien de enorme bedragen die het mobiliseert.

Deze rechtstak heeft dus te maken met de relaties tussen verschillende bedrijven, tussen hen en hun klanten, tussen verkopers en kopers, en zelfs met de mechanismen om een ​​bedrijf te starten of een bedrijf te openen.

In rechtsvarianten zoals Angelsaksisch heeft dit recht echter geen verenigde aanpak, maar bestaat het uit verschillende juridische plots die geen nauwe relatie met elkaar hebben, zoals het geval is met het handelsrecht.

Zie ook: Grondwettelijk recht.

 1. Kenmerken van het handelsrecht

Handelsrecht wordt als volgt beschouwd:

 • Het is een beroepsrecht, dat wil zeggen, het betreft de specifieke handel van een professionele sector (commercieel en zakelijk).
 • Het is individualistisch, omdat het meestal geen rekening houdt met de transacties waarin de overheid intervenieert, maar zich in plaats daarvan richt op het privaatrecht.
 • Het is gebruikelijk, omdat het gebaseerd is op de commerciële traditie van de landen.
 • Het is progressief, omdat het wordt bijgewerkt naarmate de omstandigheden van het fiscale jaar veranderen.
 • Het is wereldwijd of internationaal, aangezien het de nationale grenzen overschrijdt en ook internationale commerciële transacties tussen particulieren of transnationale ondernemingen regelt.
 1. Bronnen van handelsrecht

Handelsrecht ontwikkelt zich hoofdzakelijk uit drie bronnen:

 • De wet Aangezien handelsrecht ook een vorm van positief recht is, heeft het een geschreven en gepubliceerde regeling van de codes en voorwaarden die handelsrecht vormen. Als er gaten in zitten, is in plaats daarvan het gemeen recht van toepassing.
 • Aangepast. Omdat de handel ruim voor de opkomst van deze tak van recht is, is ze erfgenaam van de tradities en commercieel gebruik die specifiek zijn voor haar gemeenschap of regio.
 • Jurisprudentie. De verschillende nationale en internationale commerciële organisaties interpreteren de wet om geschillen te beslechten en zo een corpus van historische beslissingen te creëren die als basis dienen voor toekomstige wetten en beslissingen.

Het kan u van dienst zijn: bronnen van recht

 1. Takken van handelsrecht

Het contractenrecht is verantwoordelijk voor de verplichtingen die zijn verworven bij het ondertekenen van een contract.

Het handelsrecht is onderverdeeld in de volgende gespecialiseerde takken:

 • Bankwet Degene die de uitoefening van banken en andere soortgelijke financiële entiteiten regelt.
 • Faillissementswetgeving Het bevat de materiële en procedurele regels in alles met betrekking tot schulden en crediteuren.
 • Contractenrecht Degene die te maken heeft met contracten, verplichtingen en vrijwillig verkregen rechten bij het ondertekenen van een document.
 • Vennootschapsrecht Ook wel vennootschapsrecht of vennootschapsrecht genoemd, het gaat over zakelijke onderwerpen en hun vormen van vereniging.
 • Industrieel eigendomsrecht Degene die de productieve oefening, de industriële creativiteit en de manier waarop ze werken verdedigt, de industriële activiteiten worden gesticht en groeien.
 • Exchange Law Gekoppeld aan de voorschriften voor effecten, aandelen en beleggingen.
 • Maritiem recht Degene die de uitwisseling van goederen en diensten tussen landen en / of regio's regelt, via de koopvaardij.
 1. Belang van het handelsrecht

Handelsrecht is een belangrijk onderdeel van de juridische oefening om gerechtigheid en economische gelijkheid na te streven en corruptie en economische criminaliteit te bestrijden, door duidelijke en normatieve regels vast te stellen voor elke commerciële handeling.

Verkoop, aankopen, huurprijzen, zakelijke grondslagen, elk financieel en economisch pact voor de uitwisseling van goederen vormt de basis van de welvaartsstroom in de landen, meer nog in tijden van globalisering economische n.

 1. Voorbeelden van handelsrecht

Een eenvoudig voorbeeld van de toepassing van het handelsrecht zijn internationale handelsovereenkomsten en -regelgeving, die de stroom van grondstoffen, industrieproducten en andere goederen en diensten tussen een geografische regio en een andere reguleren en beschermen. . Deze internationale financiële en vrijhandelsovereenkomsten maken deel uit van het internationale handelsrecht.

Een ander mogelijk voorbeeld zijn de betaling en betalingsverplichtingen, dit zijn juridische documenten die zijn ondertekend door de betrokken partijen waarbij een betalingsverplichting is verkregen voor de wet en justitie, zoals de betaling van diensten of diensten. ontvangen goederen.

Interessante Artikelen

Ov  paros dieren

Ov paros dieren

We leggen uit wat eileiders zijn en hoe deze dieren zijn geclassificeerd. Bovendien, de soorten eieren en voorbeelden van eieren. Ov paros dieren worden gekenmerkt door het leggen van eieren. Wat zijn ov papa-dieren? Oviparous dieren zijn dieren waarvan het voortplantingsproces de afzetting van eieren in een bepaalde omgeving omvat, waarbinnen de nakomelingen hun embryonale vormingsproces bereiken en rijping, tot later verschijnen als een getraind individu

golf

golf

We leggen uit wat een golf is en welke soorten golf er zijn. Wat zijn de onderdelen ervan en hoe dit fenomeen zich kan verspreiden. Golven ontstaan ​​door trillingen en trillingen van materie. Wat is een golf? In de natuurkunde staat het bekend als de 'verspreiding' van de verspreiding van energie (en niet van massa) door de ruimte, door de verstoring van sommige van zijn fysieke eigenschappen, zoals dichtheid, druk, elektrisch veld of magnetisch veld. Di

Systemische gedachte

Systemische gedachte

We leggen u uit wat systemisch denken is, de principes, methode en kenmerken. Bovendien, oorzaak-gevolg denken. Systemisch denken onderzoekt hoe elementen in een geheel worden gearticuleerd. Wat is systemisch denken? Systemisch denken of systematisch denken is een conceptueel raamwerk dat de realiteit begrijpt als een systeem van onderling verbonden objecten of subsystemen

Chemische verbinding

Chemische verbinding

We leggen u uit wat een chemische verbinding is, welke soorten er bestaan ​​en de chemische samenstelling van water. Bovendien zijn de chemische elementen. De chemische verbindingen zijn de combinatie van twee of meer elementen. Wat is een chemische verbinding? Een chemische verbinding is elke stof die wordt gevormd door de vereniging van twee of andere soorten chemische elementen , dat wil zeggen, door atomen van twee of andere verschillende typen, met elkaar verbonden. Do

Centrifugacin

Centrifugacin

We leggen uit wat centrifugeren is als een methode om mengsels te scheiden. Daarnaast soorten centrifugatie en enkele voorbeelden. Centrifugatie is een methode voor het scheiden van mengsels waarbij gebruik wordt gemaakt van centrifugale kracht. Wat is centrifugatie? Centrifugatie is een mechanisme voor het scheiden van mengsels, en met name die samengesteld uit vaste stoffen en vloeistoffen met verschillende dichtheid , door hun blootstelling aan een roterende kracht van bepaalde intensiteit

militie

militie

We leggen uit wat de militie is en de soorten milities die bestaan ​​volgens wat ze doen. Bovendien zijn de titels verstrekt door de militie. Degenen die een militie vormen, worden milities genoemd. Wat is militie? De militie is een concept dat wordt gebruikt om die groepen of strijdkrachten aan te duiden die alleen bestaan ​​uit burgers die zich niet eerder hebben voorbereid en die geen salaris ontvangen in ruil voor deze taak. Deze z