• Tuesday July 27,2021

Organisatie ontwikkeling

We leggen uit wat organisatieontwikkeling is, waarom het zo belangrijk is voor bedrijven en wat hun belangrijkste taken zijn.

Organisatieontwikkeling hecht veel belang aan relaties tussen mensen.
  1. Wat is organisatieontwikkeling?

De organisatieontwikkeling is de set van technieken, tools en praktijken die gericht zijn op het handhaven van de goede werking van een bedrijf, groep of organisatie, het revitaliseren van de processen en het genereren van een gunstige reikwijdte van Werk Het wordt meestal uitgevoerd door personeel dat gespecialiseerd is in menselijke relaties, organisatie- of bedrijfspsychologie en aanverwante beroepen.

Organisatieontwikkeling is een praktijk die vitaal belang hecht aan relaties tussen mensen, hoe ze zich ontwikkelen, in welke contexten en welke factoren daarbij een rol spelen. Het is ongetwijfeld een van de belangrijkste factoren, zodat elk bedrijf of organisatie zich optimaal kan ontwikkelen zonder ongemakken te ondervinden in de structuur of met het personeel.

Een van de grootste problemen die organisaties doormaken, is het gebrek aan aanpassing. De markt en de wereld van vandaag hebben slechts een vast kenmerk: ze zijn altijd in verandering, in voortdurende beweging. Het is daarom noodzakelijk dat organisaties permeabel zijn voor constante wijzigingen, maar op hun beurt hun essentie niet verliezen en niet op een overdreven manier fluctueren.

Voorbij zijn de tijden dat bedrijven werden geleid door despotische bazen, gebaseerd op perfect gedefinieerde en technisch tegengestelde structuren. Tegenwoordig zijn de waarden van democratie en medezeggenschap het belangrijkste om een ​​organisatie uit te voeren.

Zie ook: Organisatiecultuur.

  1. Wat zijn de belangrijkste taken van organisatieontwikkeling?

Er moet een actieplan worden uitgevoerd met passende maatregelen.

Om het begrip van enkele van de belangrijkste stappen in de organisatieontwikkeling te vergemakkelijken, zullen we deze in korte stappen presenteren.

  • Selectie van geschikt personeel: Als een vorige stap moet het bedrijf of de organisatie het gespecialiseerde personeel kiezen. Managers moeten deze beslissing zorgvuldig nemen. Eenmaal gekozen, moet het management de reden uitleggen waarom hulp nodig is (hetzij vanwege een situatie van ontevredenheid, of eerder structurele problemen van het bedrijf).
  • Verzameling van informatie: Zodra het probleem is gedefinieerd, wordt de informatie verzameld op basis van vragenlijsten en interviews met werknemers. Het is belangrijk om het subjectieve aspect van mensen te redden, wat zij denken, hoe zij het heden en de toekomst van de organisatie visualiseren.
  • Algemene diagnose en definitie van strategieën: ten slotte moet de groep specialisten een algemene diagnose stellen en de situatie in detail uitleggen aan het management. Dit moet vergezeld gaan van een reeks te volgen strategieën, bepaalde richtlijnen die het raadzaam zou moeten nemen om de functionaliteit van de organisatie te garanderen.
  • Actieplan: ten slotte moeten de maatregelen worden genomen die passend worden geacht. Dit kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie van de organisatie, van recreatieve activiteiten voor werknemers (om interpersoonlijke relaties te versterken) tot gesprekken of specifieke organisatorische cursussen.

Zoals we zien, bindt organisatieontwikkeling het hele bedrijf . Het is wat wel of niet continuïteit zal geven aan een project, het de tools biedt om de obstakels te overwinnen die altijd aanwezig zijn in elke organisatie (en markt, in geval van deelname aan één). In een geglobaliseerde en complexe wereld wordt dit soort kennis zeer gewaardeerd door organisaties.

Interessante Artikelen

mitochondria

mitochondria

We leggen uit wat mitochondriën zijn en de oorsprong van deze organellen. Bovendien zijn de belangrijkste functies en hoe is de structuur. De mitochondriën hebben een langwerpig uiterlijk en worden gevonden in het celcytoplasma. Wat zijn mitochondriën? De 'mitochondria' zijn de cytoplasmatische organellen (d.w.

breedte

breedte

We leggen uit wat breedtegraad is en wat lengtegraad is. Bovendien, wat is de breedtegraad, de relatie tot het klimaat en enkele voorbeelden. Breedtegraad kan worden geclassificeerd in noord- en zuidbreedte. Wat is breedtegraad? Als we het hebben over breedtegraad, bedoelen we de afstand tussen elk punt op onze planeet Aarde en de lijn die het in het midden scheidt, dat wil zeggen de evenaar

Rherherford Atomic Model

Rherherford Atomic Model

We leggen u uit wat het atomaire model van Rutherford en zijn belangrijkste postulaten zijn. Hoe was bovendien het experiment van Rutherford. Het atomaire model van Rutherford vormde een breuk met eerdere modellen. Wat is het athermische model van Rutherford? Rutherford's atoommodel, zoals de naam al aangeeft, was de theorie over de interne structuur van het atoom die in 1911 werd voorgesteld door de Britse chemicus en fysicus Ernest Rutherford, gebaseerd op de resultaten van zijn experimenten met gouden platen

Logisch denken

Logisch denken

We leggen je uit wat logisch denken is en waar deze redenering voor is. Daarnaast enkele voorbeelden van logisch denken. Logisch denken legt relaties tussen echte en abstracte objecten. Wat is logisch denken? Logisch denken wordt begrepen als die vormen van puur relationeel redeneren , dat wil zeggen, die betrekking hebben op echte of abstracte objecten en een reeks relaties daartussen

Chromosmische overervingstheorie

Chromosmische overervingstheorie

We leggen u uit wat de chromosoom-erfelijkheidstheorie is die is geformuleerd door Sutton en Boveri. Bovendien, hoe het is gebaseerd op de wetten van Mendel. De chromosomale overervingstheorie veronderstelt dat de genen zich in de chromosomen bevinden. Wat is de chromosoom-erfelijkheidstheorie? De chromatische theorie van overerving of chromatische theorie van Sutton en Boveri is de wetenschappelijke verklaring voor de overdracht van bepaalde karakters door de genetische code die de levende cel bevat, die tussen de ene generatie individuen en de volgende voorkomt

werving

werving

We leggen uit wat werving is en de soorten werving die worden uitgevoerd. Daarnaast de te volgen stappen en de selectie van personeel. Bedrijven moeten alle nodige informatie verstrekken over de in te vullen functie. Wat is werving? Werving is een reeks procedures die worden gebruikt bij het bijeenroepen van geschikte personen voor een bepaald type activiteit