• Wednesday October 27,2021

Elementen van communicatie

We leggen u uit wat ze zijn en wat de elementen van communicatie zijn. Wat zijn de tekens, de afzender, het bericht, de ontvanger en meer.

In elke communicatie is er een zender en een ontvanger.
  1. Wat is communicatie?

Communicatie bestaat uit de overdracht van informatie door de interactie van twee entiteiten, die van verschillende typen kunnen zijn, zoals communicatie tussen mensen, tussen instellingen of tussen instanties diplomatieke vertegenwoordigers van verschillende landen, om voorbeelden te geven.

Om de communicatie te laten plaatsvinden, moet aan bepaalde vereisten zijn voldaan, zoals bijvoorbeeld dat de verschillende deelnemende agenten hetzelfde repertoire van tekens moeten delen om dezelfde interpretatie, of althans vergelijkbaar, over informatie te geven Niet dezelfde boodschap, die begrip garandeert.

Communicatie omvat verschillende vormen van communicatieve actie; dat wil zeggen, wat via spraak kan zijn als voedsel voor het verzenden van informatie of ook via geschreven berichten of gebaren . Deze verschillende vormen hebben tegelijkertijd dezelfde kenmerken, ze vereisen allemaal dat er een afzender, een te verzenden bericht en een ontvanger zijn.

Aan de andere kant zijn er andere elementen die ook deel uitmaken van het communicatieproces, de contextuele elementen, die alle elementen in gelijke mate conditioneren en dit doen vanuit de omstandigheid waarin de communicatie wordt verbeterd. Dit zijn fysieke elementen die het vervormen, bijvoorbeeld de afstand tussen een ontvanger en een zender kan ervoor zorgen dat ze kiezen om gebarentaal te gebruiken om te communiceren, omgevingsgeluid kan hier ook toe leiden. Of de afzender van het bericht is mogelijk niet tegelijkertijd aanwezig en ontvangt vervolgens het bericht wanneer een afzender een bericht opneemt via een video-opname of spraakopname.

Volgen in: Communicatie.

  1. Wat zijn dan de elementen van communicatie?

De ontvanger past de informatie aan zijn interpretatie aan met dezelfde taaltekens.
  • Emittent. Zijn rol is het startpunt van communicatieve actie, onderdeel van zijn eigen initiatief de wens om bepaalde informatie te communiceren. Wat te communiceren en wat de beste manier is in een bepaalde situatie zijn kwesties die, behalve onder bepaalde dringende omstandigheden, de uitgevende instelling in het algemeen beslist.
  • Receiver. Hij is het die de informatie ontvangt en deze aanpast aan zijn interpretatie met dezelfde taalkundige tekens; Hieruit volgt zijn eigen interpretatie van het ontvangen bericht. Hij begrijpt het op zo'n manier dat hij dan in staat is om een ​​antwoord op de afzender zelf voor te bereiden, waarvoor hij in dit geval als een afzender en een antwoord van de vorige zal worden gepositioneerd, waarbij de communicatieve actie achtereenvolgens opnieuw wordt gestart.
  • Code en kanaal Het zijn ook fundamentele elementen van communicatie. De code verwijst naar het systeem dat beide agenten moeten delen, wat begrip garandeert, het zijn taalkundige tekens, deze worden willekeurig gecombineerd door wie de afzender van het bericht is en afhankelijk van het geval van wat u wilt verzenden.
    In tegenstelling hiermee moet de code ook de stabiliteit van bepaalde elementen garanderen, het kan niet allemaal willekeurig zijn volgens de wensen van de emittent, het moet beide stabiel zijn; Dit is van vitaal belang voor de overgang van inhoud in het bericht. In dit verband wordt gezegd dat zij deelnemers moeten zijn aan een breder taalsysteem van codes dat begrijpt dat het de taalconsensus is die in een bepaalde samenleving op een bepaald historisch moment heerst.
  1. Communicatiefactoren

Het is de beroemde taalanalist Ferdinand de Saussure die vanuit zijn positivistische standpunt deze analyse uitvoert op de verschillende elementen waaruit de communicatie bestaat. Deze auteur classificeert de verschillende factoren in:

  • Externe factoren Die factoren die worden blootgesteld aan fysieke, omgevingsfactoren, zoals de overdracht van stemtrillingen op het moment dat de lucht circuleert.
  • Interne factoren. Dit zijn interne mentale en biologische processen waarbij het materiële onderhoud dat de persoon is betrokken is als de vibratie van de menselijke stem en ook het mentale begrip van de c omvat. Ik zeg communicatief. Zijn standpunt omvat echter niet de historische context, waarop de discursieve berichten worden beïnvloed door de context van de tijd.

Interessante Artikelen

Soberana

Soberana

We leggen u uit wat soevereiniteit is en wat de betekenissen zijn van de term soeverein volgens auteurs zoals Jean Bodin, onder anderen. Soevereiniteit is een kenmerk van staten. Wat is soevereiniteit? Het concept van soevereiniteit werd over het algemeen geassocieerd met de reikwijdte van de politieke theorie

Magnetisch veld

Magnetisch veld

We leggen uit wat een magnetisch veld is, zijn oorsprong en de soorten die bestaan. Bovendien intensiteit, richting en aardmagnetisch veld. De magnetische velden zijn dipolair, ze hebben een noordpool en een zuidpool. Wat is een magnetisch veld? De wiskundige weergave wordt opgevat als de wiskundige weergave van de manier waarop magnetische krachten worden verdeeld in de ruimte rondom een ​​magnetische bron. Me

Virtuele communicatie

Virtuele communicatie

We leggen uit wat virtuele communicatie is en enkele voorbeelden van deze communicatie. De classificatie, kenmerken, voordelen en nadelen. Virtuele communicatie vereist geen fysieke nabijheid tussen zenders en ontvangers. Wat is virtuele communicatie? Virtuele communicatie is een vorm van communicatie die voortkwam uit de technologische vooruitgang van de late twintigste eeuw

Zwaartekracht

Zwaartekracht

We leggen u uit wat de zwaartekracht is, hoe en waarom deze werd ontdekt. Bovendien enkele voorbeelden van deze kracht. Zwaartekracht bepaalt bijvoorbeeld de bewegingen van planeten door in een baan om de zon te draaien. Wat is de zwaartekracht? Het staat bekend als `` zwaartekracht '' of gewoon `` zwaartekracht '', een van de fundamentele interacties van de natuur , waardoor de lichamen die begiftigd zijn met massa elkaar aantrekken

gerechtigheid

gerechtigheid

We leggen u uit wat gerechtigheid is en de betekenis ervan op juridisch en filosofisch gebied. Bovendien, waaruit sociale rechtvaardigheid bestaat. Gerechtigheid is de macht die het billijke vestigt op basis van het redelijke. Wat is gerechtigheid? De term rechtvaardigheid komt van het Latijnse woord Iustitia, dat moeilijk te definiëren is, omdat dit varieert volgens de cultuur en waarden van elke gemeenschap, evenals In het wereldbeeld van elk individu.

Dichtheid van materie

Dichtheid van materie

We leggen uit wat dichtheid is en welke soorten dichtheid er zijn. Voorbeelden van de absolute dichtheid van verschillende stoffen. Omdat ijs minder dicht is dan water, drijft het bovenop. Wat is de dichtheid van materie? De dichtheid is een scalaire grootte , vaak gebruikt in de natuurkunde en scheikunde, die verwijst naar de hoeveelheid massa aanwezig in een bepaald lichaam of substantie