• Monday January 17,2022

stereotiep

We leggen uit wat een stereotype is en hoe dit gestructureerde beeld werkt. Bovendien, de soorten stereotypen en een korte conclusie.

Stereotypen zijn een set vooraf vastgestelde ideeën, attitudes en overtuigingen.
  1. Wat is stereotype?

Een stereotype bestaat uit een gestructureerd beeld en wordt door de meeste mensen geaccepteerd als representatief voor een bepaalde groep. Dit beeld wordt gevormd uit een esthetisch concept van de algemene kenmerken van de leden van die gemeenschap.

Het woord stereotype komt van het Griekse stere s, solide en typefout, bedrukking of schimmel ; zijnde de overdreven perceptie en met weinig details, vereenvoudigd, die men heeft over een persoon of groep mensen die bepaalde kenmerken, kwaliteiten en capaciteiten delen, en die proberen een bepaald gedrag te rechtvaardigen of te rationaliseren in relatie tot Een bepaalde sociale categorie .

Over het algemeen is een geval gespecificeerd, omdat het al door de meerderheid werd aanvaard als een model van kwaliteiten of gedragingen. Stereotypen zijn veel voorkomende aantijgingen uit het verleden . Ze omvatten een breed scala aan aantijgingen over verschillende raciale groepen en voorspellingen van gedrag op basis van sociale status of rijkdom. Het zijn vooraf geconstrueerde gedachteschema's of taalschema's die worden gedeeld door personen uit dezelfde sociale gemeenschap of cultuur.

Zie ook: Perceptie.

  1. Hoe werken stereotypen?

Er is een tripartitie waarmee we kunnen begrijpen hoe stereotypen werken in samenlevingen.

  • Cognitieve component: het stelt ons in staat een stereotype te herkennen, omdat het past bij eerdere kennis die we daar al over hebben, het is een categorie waarmee we bepaalde groepen gemakkelijk kunnen identificeren en herkennen.
  • Affectieve component: aan de andere kant is er ook een affectieve component, waar de gevoelens die we ervaren met betrekking tot dit stereotype in het spel komen, die vooroordelen of vijandigheid kunnen zijn, of positief zijn.
  • Gedragscomponent: ten slotte is er in alle stereotypen een gedragscomponent die handelingen uitvoert die verband houden met die gevoelens die worden ervaren tegen bepaalde stereotypen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een baan wordt geweigerd omdat hij tot een bepaalde groep behoort.

Deze drie componenten komen niet noodzakelijkerwijs allemaal tegelijk voor. Men kan een groep associëren met negatieve kenmerken zonder vijandigheid of terughoudendheid te voelen en zonder ze uit te sluiten van sociale sferen zoals werk.

  1. Soorten stereotypen

Er zijn religieuze stereotypen, zoals die zegt dat joden hebzuchtig zijn.

Oorspronkelijk verwijst de term naar de indruk die is verkregen uit een met lood geconstrueerde mal . In de loop der jaren werd de toepassing ervan metaforisch en begon het te worden gebruikt om een ​​reeks vaste overtuigingen te noemen die de ene groep heeft over de andere. Het is een representatie of een onveranderlijke gedachte in de tijd, die door de meerderheid van de leden van een groep op sociaal niveau wordt aanvaard en gedeeld.

Stereotypen kunnen van het 'sociale' type zijn (volgens de sociale klasse waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld: chetos, flaites, aardbeien), 'cultureel' (volgens de gebruiken die ze hebben. Bijvoorbeeld: fascisten) of 'raciaal' (volgens de etnische groep waarvan ze deel uitmaken. Ex: Joden, zwarten).

Meestal worden stereotypen echter gevormd door deze drie kenmerken samen te voegen, dus het is erg moeilijk om ze volledig van elkaar te scheiden. Er moet ook worden opgemerkt dat er stereotypen zijn die verband houden met 'religie', zoals dat wat Joden als hebzuchtig definieert.

  1. Reclame en stereotypen

Een element dat de manier waarop de ene groep naar de andere kijkt, aanzienlijk beïnvloedt, dat wil zeggen dat het mogelijk is stereotypen te creëren, is reclame, omdat het hen aanzet tot collectief denken via de media . Een voorbeeld hiervan is de macho-publiciteit die ons bijvoorbeeld probeert te overtuigen dat auto's voor mannen zijn (dat wil zeggen dat alle mannen voertuigen en vrouwen zorgeloos voor hen houden) en lichaamscrèmes zijn voor vrouwen (dat wil zeggen, alle vrouwen zijn erg geïnteresseerd in hun fysieke uiterlijk en mannen zijn niet geïnteresseerd in die van hen).

In de macho-reclame wordt het beeld van de vrouw gepresenteerd als dat van iemand heteroseksueel, getrouwd met een man, die het huishouden uitvoert en zorgt voor de kinderen die ze beide gemeen hebben. Hun beroepen zijn meestal een verpleegkundige, een leraar of een secretaresse (altijd met een baas, meestal een man). En zo niet, dan presenteren ze het als een frivool, oppervlakkig, teder wezen, object van het verlangen van mannen (homoseksualiteit wordt nooit genoemd), schuldig aan echtscheidingen en met grote emotionele instabiliteit.

Van zijn kant is de man een sterk, evenwichtig wezen, een ondubbelzinnige vader, die overweldigd wordt door de problemen van het huis (waarvan zijn vrouw schuldig is) en toevlucht zoekt in bier met zijn vrienden of in zijn werk, om situaties te vermijden die stress veroorzaken.

Twee stereotypen van dezelfde samenleving waarin ze een rol spelen: mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere kant, ouderen, kinderen, mensen in de stad, op het platteland, enz. En dus zien we een samenleving die absoluut gefragmenteerd is door deze menselijke manier om alles te labelen en te scheiden.

Hoewel met het verstrijken van de jaren een poging is gedaan om een ​​meer open beeld te geven, is het voldoende dat we ongeveer een uur voor de televisie zitten om te ontdekken dat de dingen niet zo veel zijn veranderd en dat in In werkelijkheid blijven we even besmeurd met de stereotypen die door seksisme worden opgelegd als eeuwen geleden.

Het kan u van dienst zijn: reclame.

  1. Conclusie over stereotypen

Stereotypen kunnen pejoratieve labels worden.

Stereotypen zijn in deze zin een reeks ideeën, attitudes en vooraf vastgestelde overtuigingen die op algemene wijze op bepaalde personen worden toegepast, deze catalogiseren en ze binnen bepaalde sociale categorieën insluiten, naar behoren naar hun nationaliteit, etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst.

Om deze reden kunnen stereotype opvattingen over mensen worden verward met vooroordelen, ideeën en vooropgezette meningen, omdat stereotypen pejoratieve of denigrerende labels kunnen worden die een negatieve invloed op anderen hebben. s.

Interessante Artikelen

dam

dam

We leggen u uit wat een dam is, de onderdelen waaruit deze bestaat en hoe deze is geclassificeerd. Daarnaast verschillen met dijk en stuwmeer. Dammen zijn ontworpen door civiel ingenieurs om water af te leiden of te stoppen. Wat is een dam? Een dam is een structuur die bedoeld is om water , of beide, af te leiden of te stoppen om er gebruik van te maken of te voorkomen dat het schade veroorzaakt

industrie

industrie

We leggen uit wat de branche is, zijn geschiedenis, belang, classificatie en andere kenmerken. Bovendien voorbeelden van industrieën. De industrie neigt naar automatisering en massaproductie. Wat is de industrie? Industrie is het geheel van menselijke activiteiten dat in staat is om grondstof om te zetten in verwerkte of halffabrikaten , door het uitvoeren van een baan met behulp van gereedschap of machines, menselijke hulpbronnen en energieverbruik a.

systematiek

systematiek

We leggen u uit wat het systeem is en wat de leiding heeft over deze tak van biologie. Bovendien, wat zijn de scholen van het systeem. Het systeem is verantwoordelijk voor het beschrijven en interpreteren van biologische diversiteit. Wat is het systeem? Systematisch betekent de tak van de biologie die zich bezighoudt met de classificatie van soorten van bekende levende wezens , gebaseerd op het begrip van hun evolutionaire of fylogenetische geschiedenis

Elektrisch veld

Elektrisch veld

We leggen je uit wat een elektrisch veld is, de geschiedenis van zijn ontdekking, hoe zijn intensiteit wordt gemeten en wat zijn formule is. Een elektrisch veld is een ruimtegebied dat is gemodificeerd door een elektrische lading. Wat is een elektrisch veld? Een elektrisch veld is een fysiek veld of een ruimtelijk gebied dat samenwerkt met een elektrische kracht

elektronische post

elektronische post

We leggen alles uit over e-mail, de geschiedenis, soorten, voor- en nadelen. Bovendien zijn de delen van een e-mail. E-mail wordt voornamelijk gebruikt voor lange berichten of met bijlagen. Wat is e-mail? Elektronische post of e-mail (afkomstig uit Engelse elektronische post ) is een middel voor digitale schriftelijke communicatie , vergelijkbaar met de brieven en ansichtkaarten van de oude post, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Internet-multimediatechnologie voor het uitstellen van berichten die min of meer lang en met of zonder bijlagen zijn, tussen twee andere verschillende partners

Communicatiebarrières

Communicatiebarrières

We leggen u uit wat de communicatiebarrières zijn en welke elementen bij uw proces betrokken zijn. Bovendien, hoe deze barrières te vermijden. Om te communiceren moet het kanaal bevorderlijk zijn voor de verzending van een bericht. Wat zijn de barrières voor communicatie? Het staat bekend als communicatiebarrières voor obstakels en moeilijkheden die zich tijdens het communicatieproces kunnen voordoen en de juiste culminatie ervan belemmeren of de oorspronkelijke boodschap vervormen. Co