• Friday December 3,2021

filosofeert

We leggen je uit wat filosofie als wetenschap is en waar het vandaan komt. Wat is bovendien de filosofie en wat zijn de takken van de filosofie?

Socrates was een Griekse filosoof die als een van de grootste werd beschouwd.
  1. Wat is filosofie?

Filosofie is die wetenschap die tot doel heeft grote vragen te beantwoorden die de mens boeien (zoals de oorsprong van het universum; de oorsprong van de mens) om wijsheid te bereiken. Dit is de reden waarom een ​​coherente en rationele analyse moet worden gelanceerd om tot een aanpak en een antwoord (op elke vraag) te komen.

De filosofie vindt zijn oorsprong in de zevende eeuw voor Christus in Griekenland . De etymologie van het woord filosofie komt van de Griekse wortels philos (betekenis liefde ) en sophia (betekenis wijsheid ). Dit is de reden waarom filosofie 'liefde voor wijsheid' betekent.

Een filosoof is iemand die wanhopig kennis zoekt door kennis zelf . Zijn motivatie is meestal nieuwsgierigheid, wat hem ertoe brengt te informeren naar de principes van de realiteit en het menselijk bestaan.

Zie ook: Antropologie.

  1. Wat is het filosoferen?

Het filosoferen is gebaseerd op ervaringen van contact met de wereld om ons heen.

Het is een karakteristieke toestand van de mens . Het verwijst niet naar een specifieke kennis, maar het is een natuurlijke en verwachte houding van de mens ten opzichte van het universum en zichzelf. Het filosoferen is gebaseerd op ervaringen van contact met de wereld om ons heen (of het nu leven, mensen, natuur) is om antwoorden op hun vragen te krijgen.

Filosofie is een wetenschap die op rede is gebaseerd . Dit is waarom we filosofie meestal definiëren als de rationele analyse van de betekenis van het menselijk bestaan, individueel of collectief, opgenomen in de analyse en het begrip van het zijn.

  1. Wat zijn de takken van filosofie?

Net als veel wetenschappen is filosofie een discipline die verschillende takken omvat.

We kunnen bijvoorbeeld een filosofie van het zijn vinden, die metafysica, ontologie en kosmologie omvat (naast vele andere disciplines).

Op zijn beurt kunnen we een kennisfilosofie vinden die logica en epistemologie omvat . Ook is er de filosofie van het werk dat enorm is gerelateerd aan morele kwesties zoals ethiek.

Interessante Artikelen

Cell Nucleus

Cell Nucleus

We leggen uit wat de celkern is en de belangrijkste functies van dit organel. Bovendien, hoe elk van zijn delen is samengesteld. De celkern bewaart het genetische materiaal en laat het werken wanneer dat nodig is. Wat is de celkern? Het staat bekend als een celkern, een membraneuze organel die uitsluitend in de eukaryotische cellen wordt aangetroffen en die het grootste deel van het genetische materiaal van de cel, georganiseerd in macromoleculen van DNA genaamd chromosomen, waarbinnen de genen zijn

Vulgaire kennis

Vulgaire kennis

We leggen uit wat vulgaire kennis is, de verschillen met andere soorten kennis, kenmerken en voorbeelden. De moraal van fabels zoals "De cicade en de mier" maken deel uit van vulgaire kennis. Wat is vulgaire kennis? Het staat bekend als vulgaire kennis, pre-wetenschappelijke kennis of naïeve kennis voor die manieren van weten die voortkomen uit directe en oppervlakkige interactie met de objecten van de werkelijkheid .

Musculoskeletaal systeem

Musculoskeletaal systeem

We leggen uit wat het musculoskeletale systeem is en waarvoor het dient. Bovendien, hoe te zorgen voor het bewegingsapparaat en de meest voorkomende ziekten. Het laat het menselijk lichaam staan ​​en verschillende bewegingen uitvoeren. Wat is het bewegingsapparaat? Het wordt het musculoskeletale systeem of ook het musculoskeletale systeem genoemd, tot het complexe netwerk van weefsel van verschillende aard waarmee het menselijk lichaam kan staan ​​en verschillende bewegingen kan uitvoeren , van eenvoudig lopen tot de meest Nauwkeurige en delicate handgebaren. Het be

Systeemtheorie

Systeemtheorie

We leggen uit wat systeemtheorie is, wie de auteur was en wat haar principes zijn. Bovendien, systeemtheorie in de administratie. Systeemtheorie maakt analyse van elektronica tot ecologie mogelijk. Wat is de systeemtheorie? Het staat bekend als systeemtheorie of algemene systeemtheorie voor de studie van systemen in het algemeen, vanuit een interdisciplinair perspectief , dat wil zeggen over verschillende disciplines

Elektrisch veld

Elektrisch veld

We leggen je uit wat een elektrisch veld is, de geschiedenis van zijn ontdekking, hoe zijn intensiteit wordt gemeten en wat zijn formule is. Een elektrisch veld is een ruimtegebied dat is gemodificeerd door een elektrische lading. Wat is een elektrisch veld? Een elektrisch veld is een fysiek veld of een ruimtelijk gebied dat samenwerkt met een elektrische kracht

aanbod

aanbod

We leggen uit wat het aanbod is, de kenmerken ervan en hoe het verband houdt met de vraag. Bovendien, wat zijn de elementen die het bepalen. Het aanbod vertegenwoordigt alle goederen en diensten die op een markt worden aangeboden. Wat is aanbieding? De term aanbieding komt van het Latijnse offerre, wat aanbieding betekent