• Thursday August 13,2020

filosofeert

We leggen je uit wat filosofie als wetenschap is en waar het vandaan komt. Wat is bovendien de filosofie en wat zijn de takken van de filosofie?

Socrates was een Griekse filosoof die als een van de grootste werd beschouwd.
  1. Wat is filosofie?

Filosofie is die wetenschap die tot doel heeft grote vragen te beantwoorden die de mens boeien (zoals de oorsprong van het universum; de oorsprong van de mens) om wijsheid te bereiken. Dit is de reden waarom een ​​coherente en rationele analyse moet worden gelanceerd om tot een aanpak en een antwoord (op elke vraag) te komen.

De filosofie vindt zijn oorsprong in de zevende eeuw voor Christus in Griekenland . De etymologie van het woord filosofie komt van de Griekse wortels philos (betekenis liefde ) en sophia (betekenis wijsheid ). Dit is de reden waarom filosofie 'liefde voor wijsheid' betekent.

Een filosoof is iemand die wanhopig kennis zoekt door kennis zelf . Zijn motivatie is meestal nieuwsgierigheid, wat hem ertoe brengt te informeren naar de principes van de realiteit en het menselijk bestaan.

Zie ook: Antropologie.

  1. Wat is het filosoferen?

Het filosoferen is gebaseerd op ervaringen van contact met de wereld om ons heen.

Het is een karakteristieke toestand van de mens . Het verwijst niet naar een specifieke kennis, maar het is een natuurlijke en verwachte houding van de mens ten opzichte van het universum en zichzelf. Het filosoferen is gebaseerd op ervaringen van contact met de wereld om ons heen (of het nu leven, mensen, natuur) is om antwoorden op hun vragen te krijgen.

Filosofie is een wetenschap die op rede is gebaseerd . Dit is waarom we filosofie meestal definiëren als de rationele analyse van de betekenis van het menselijk bestaan, individueel of collectief, opgenomen in de analyse en het begrip van het zijn.

  1. Wat zijn de takken van filosofie?

Net als veel wetenschappen is filosofie een discipline die verschillende takken omvat.

We kunnen bijvoorbeeld een filosofie van het zijn vinden, die metafysica, ontologie en kosmologie omvat (naast vele andere disciplines).

Op zijn beurt kunnen we een kennisfilosofie vinden die logica en epistemologie omvat . Ook is er de filosofie van het werk dat enorm is gerelateerd aan morele kwesties zoals ethiek.

Interessante Artikelen

Takken van de wet

Takken van de wet

We leggen u uit wat de rechtstakken zijn volgens de klassieke indeling, de kenmerken van elke kikker en zijn onderverdelingen. Elk van de rechtstakken is gespecialiseerd in een aspect van rechtvaardigheid. Wat zijn de takken van het recht? Wet is de verzameling principes en normen die menselijke samenlevingen reguleren rond de concepten van rechtvaardigheid en orde, en die staten in staat zijn dwangmatig op te leggen

Wetenschappelijke revolutie

Wetenschappelijke revolutie

We leggen u uit wat de wetenschappelijke revolutie was, wat toen de belangrijkste bijdragen waren en wat de belangrijkste wetenschappers waren. Copernicus initieerde de wetenschappelijke revolutie door de beweging van de sterren uit te leggen. Wat was de wetenschappelijke revolutie? Het staat bekend als de wetenschappelijke revolutie in de drastische verandering in het denkmodel dat plaatsvond tussen de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw , in het westen, tijdens de vroege moderne tijd

uitgaven

uitgaven

We leggen u uit wat een uitgave is en wat een uitgave is op het gebied van economie. Bovendien zijn de soorten uitgaven in verschillende velden. Het meest voorkomende gebruik van het woord kosten is gerelateerd aan de economie. Wat is kosten? De uitgave verwijst in eerste instantie naar de bestedingsactie of het bedrag dat wordt uitgegeven ; we kunnen verwijzen naar zowel het geld dat wordt gebruikt bij een aankoop als de achteruitgang van iets dat wordt geproduceerd vanwege het gebruik ervan

masochist

masochist

We leggen je uit wat een masochist is en waaruit deze praktijk bestaat. Bovendien, hoe masochisme in cultuur wordt beschouwd. Een masochist vindt plezier in fysieke of emotionele pijn. Wat is een masochist? Het wordt een masochist genoemd die masochisme beoefent, dat wil zeggen dat de praktijk van zichzelf overtreden (fysiek of emotioneel) door zijn eigen hand of door hand van anderen, het verkrijgen van plezier of genot van een soort, vooral seksuele aard

Inerte materie

Inerte materie

We leggen je uit wat inerte materie is, wat zijn kenmerken en wat levende materie is. Zijn relatie met levende wezens en voorbeelden. Inerte materie heeft geen beweging of eigen wil. Wat is inerte materie? Als we het hebben over inerte materie, bedoelen we alle lichamen en stoffen die geen deel uitmaken van een levend organisme , dat wil zeggen die niet in een bepaalde levenscyclus zijn ingebracht: geboren worden, groeien, zich voortplanten en sterven

Stroomschema

Stroomschema

We leggen uit dat het een stroomschema is en wat het proces is om het voor te bereiden. Bovendien, hoe wordt de symbologie gebruikt en enkele voorbeelden. Een stroomdiagram geeft elke specifieke stap in een proces weer. Wat is een stroomdiagram? Het stroomdiagram of activiteitendiagram is ook een manier om grafisch een algoritme of proces van een of andere aard weer te geven, via een reeks gestructureerde en gekoppelde stappen die het mogelijk maken Review als geheel