• Thursday August 13,2020

leiderschap

We leggen u uit wat leiderschap is en wat het betekent om als leider uit te oefenen. Is de leider geboren of gemaakt? Daarnaast zijn de verschillende soorten leiderschap.

Over het algemeen kan een leider mensen motiveren.
 1. Wat is leiderschap?

Leiderschap is een set vaardigheden die een persoon geschikt maken om taken als leider uit te voeren . Ze kunnen niet alleen taken leiden, maar ook ideologieën of ze kunnen een model zijn waarin velen door hun werk worden geïnspireerd. Over het algemeen heeft een leider het vermogen om mensen te motiveren omdat hij emotionele kenmerken heeft die empathie in zijn volgers genereren.

De set vaardigheden die nodig zijn om als leider uit te oefenen, zijn van het management- of managementtype en daarmee zal de leider een positieve invloed op een bepaalde groep mensen genereren, zodat bijvoorbeeld, werk met meer enthousiasme, ontvang instructies om een ​​taak te doen, geef ze aanmoediging, enz. Het is ook geldig om te zeggen dat een leider degene is die het initiatief neemt om Begin iets te doen, dat aanmoedigt, beheert, evalueert.

Leiderschap impliceert een ongelijke machtstoewijzing, omdat de leden van de groep alleen de orders zullen naleven, hoewel ze kunnen helpen om beslissingen te nemen door hun standpunt te geven en op andere manieren samen te werken. De term leiderschap kan ook worden gebruikt om een ​​groep leiders aan te geven.

Er zijn psychologische studies uitgevoerd die bevestigen dat mensen zoeken naar een leider die vergelijkbaar is met onze ouders of degenen die deze rol hebben gespeeld, omdat zij de eerste autoriteit zijn die we kennen.

Leider kan ook iemand zijn met kenmerken die hem een ​​beroemd persoon maken of die een persoon signaleert die respect oplegt. Een leider onderscheidt zich onder andere en heeft eigenschappen die hem de superioriteit geven om de rol te spelen die hij heeft. De leider moet op een bepaald punt uitblinken (titels, ervaring, kennis, prestaties, enz.) Zodat hij er voor de rest als de beste uitziet. van hun leeftijdsgenoten.

Het kan u van dienst zijn: missie en visie.

 1. Andere definities van leiderschap

Leider is die persoon die erin slaagt om anderen te inspireren en in die droom te betrekken.
 • Richard L. Daft definieert in zijn boek 'De ervaring van leiderschap' tot leiderschap als een invloedrelatie die bestaat tussen een leider en zijn volgelingen waarin het bedoeld is om verandering te genereren en echte resultaten te bereiken die de gedeelde doelen weerspiegelen. De elementen van deze relatie zijn: leider, invloed, intentie, verantwoordelijkheid, verandering, gedeeld doel en volgers.
 • Een andere auteur, Arieu, spreekt over leiderschap en stelt dat de persoon die het vermogen heeft om anderen te inspireren en in die droom op te nemen, een leider is.
 • In Bedrijfskunde is leiderschap de actie van het effectief en efficiënt uitvoeren van een activiteit (zoals een project) binnen een organisatie.
 1. Is de leider geboren of gemaakt?

Beide gevallen kunnen voorkomen. Er zijn mensen geboren met kwaliteiten om een ​​geboren leider te zijn (zoals empathie, sympathie, gezelligheid, intuïtie, en dan voegen ze aan deze kenmerken kennis toe die ze hun hele leven hebben opgedaan) en er zijn mensen die leren wat een leider moet hebben en Ze passen zich aan situaties aan waarin ze graag een rol willen spelen of deel willen uitmaken.

 1. De kracht van de leider

Op een gegeven moment wordt de macht van de leider geëist door de groepsleden.

De leider moet zijn macht uitoefenen door ook als nog een lid te denken . Op een gegeven moment wordt de macht van de leider geëist door de leden van die groep, ze hebben iemand nodig die hen leidt en bestelt. De kracht van de leider kan op twee manieren worden gebruikt, enerzijds om de volgers te straffen en anderzijds om hen te belonen.

Een leider wordt in die positie gehouden en heeft de macht die hij alleen heeft terwijl zijn volgers (of superieuren als ze bestaan) van mening zijn dat hij de beste persoon is die op dat moment bestaat om aan de behoeften te voldoen en terwijl hij degene is die meer geeft dan de volgers geven . De macht die de leider heeft is niet nuttig als hij de volgers niet dient, er wordt aangenomen dat degene die het leiderschap uitoefent op een bepaalde manier een ambtenaar is, anders zal hij niet optreden Als één correct gaan.

 1. Wat houdt leider zijn in?

Volgens Colin Powell zijn er vier implicaties die hand in hand gaan met de rol van de leider. Dit zijn:

 • In de eerste plaats verschillen van mening van de meeste mensen, maar deze gedachte moet worden verdedigd, wetende hoe te argumenteren en te debatteren.
 • In de tweede plaats moeten we weten dat wanneer we geen problemen meer hebben, dit komt omdat we onszelf niet langer als leiders zien.
 • Ten derde moet je de andere professionals als een uitdaging zien.
 • Tot slot moeten we weten dat leider zijn een zeer eenzame positie inhoudt.
 1. Leiderschapstypen

De charismatische leider weet mensen te prikkelen en wordt daarvoor gekozen.

Er zijn verschillende soorten leiderschap die verschillen door de verschillende kenmerken. Er zijn experts die dit bevestigen en er zijn mensen die in plaats daarvan naar voren brengen dat leiderschap slechts één is en dat leiders leiders zijn met verschillende kenmerken die hen anders maken. Volgens Max Weber zijn er drie verschillende soorten leiders:

 • Het charismatische: het kan mensen opwinden en wordt gekozen voor dat kenmerk, het probleem is dat ze de neiging hebben meer in zichzelf te geloven dan in hun volgers.
 • De traditionele: het is die persoon die macht erft, meestal omdat het behoort tot een familiegroep van elite of hoge sociale klasse) en derde.
 • De legitieme: Verkrijgen die macht via legale wegen, het tegenovergestelde is de macht ileg timo, die geniet van deze macht verkregen door middel van illegaliteit.

Er zijn ook meer classificaties volgens andere criteria. Om te beginnen

 • Afhankelijk van de formaliteit van uw keuze, hebben we formele of informele leiders.
 • Volgens de relatie tussen de leider en zijn volgelingen hebben we dictatorleiderschap, autocratisch, democratisch leiderschap, onomatopee leiderschap, paternalistisch leiderschap en ten slotte liberaal leiderschap .
 • Afhankelijk van het type invloed dat de leider op de volgers uitoefent, is er transactionele, transformationele, authentieke, laterale, longitudinale en werkleiderschap.
 1. Leiderschap van ontwikkelaars

Binnen dit soort leiderschap zijn er vijf soorten leiders:

 • De autocraat: wie de volledige verantwoordelijkheid heeft, neemt alle beslissingen, stuurt, initieert acties en oefent controle uit over anderen.
 • De ondernemer: heeft een participatieve stijl, gebruikt het overleg om leiderschap uit te oefenen, maar geeft nog steeds de richtlijnen en geeft zijn recht om beslissingen te nemen niet op.
 • De liberale leider: hij is degene die de macht delegeert om beslissingen te nemen.
 • De proactieve leider: bevordert de ontwikkeling van mensen die zijn volgers zijn.
 • De gedurfde leider: het is gerelateerd aan veel mensen en instellingen, het is kritisch, positief en zeer overtuigend, raadpleeg uw collega's om te beslissen.

Interessante Artikelen

Takken van de wet

Takken van de wet

We leggen u uit wat de rechtstakken zijn volgens de klassieke indeling, de kenmerken van elke kikker en zijn onderverdelingen. Elk van de rechtstakken is gespecialiseerd in een aspect van rechtvaardigheid. Wat zijn de takken van het recht? Wet is de verzameling principes en normen die menselijke samenlevingen reguleren rond de concepten van rechtvaardigheid en orde, en die staten in staat zijn dwangmatig op te leggen

Wetenschappelijke revolutie

Wetenschappelijke revolutie

We leggen u uit wat de wetenschappelijke revolutie was, wat toen de belangrijkste bijdragen waren en wat de belangrijkste wetenschappers waren. Copernicus initieerde de wetenschappelijke revolutie door de beweging van de sterren uit te leggen. Wat was de wetenschappelijke revolutie? Het staat bekend als de wetenschappelijke revolutie in de drastische verandering in het denkmodel dat plaatsvond tussen de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw , in het westen, tijdens de vroege moderne tijd

uitgaven

uitgaven

We leggen u uit wat een uitgave is en wat een uitgave is op het gebied van economie. Bovendien zijn de soorten uitgaven in verschillende velden. Het meest voorkomende gebruik van het woord kosten is gerelateerd aan de economie. Wat is kosten? De uitgave verwijst in eerste instantie naar de bestedingsactie of het bedrag dat wordt uitgegeven ; we kunnen verwijzen naar zowel het geld dat wordt gebruikt bij een aankoop als de achteruitgang van iets dat wordt geproduceerd vanwege het gebruik ervan

masochist

masochist

We leggen je uit wat een masochist is en waaruit deze praktijk bestaat. Bovendien, hoe masochisme in cultuur wordt beschouwd. Een masochist vindt plezier in fysieke of emotionele pijn. Wat is een masochist? Het wordt een masochist genoemd die masochisme beoefent, dat wil zeggen dat de praktijk van zichzelf overtreden (fysiek of emotioneel) door zijn eigen hand of door hand van anderen, het verkrijgen van plezier of genot van een soort, vooral seksuele aard

Inerte materie

Inerte materie

We leggen je uit wat inerte materie is, wat zijn kenmerken en wat levende materie is. Zijn relatie met levende wezens en voorbeelden. Inerte materie heeft geen beweging of eigen wil. Wat is inerte materie? Als we het hebben over inerte materie, bedoelen we alle lichamen en stoffen die geen deel uitmaken van een levend organisme , dat wil zeggen die niet in een bepaalde levenscyclus zijn ingebracht: geboren worden, groeien, zich voortplanten en sterven

Stroomschema

Stroomschema

We leggen uit dat het een stroomschema is en wat het proces is om het voor te bereiden. Bovendien, hoe wordt de symbologie gebruikt en enkele voorbeelden. Een stroomdiagram geeft elke specifieke stap in een proces weer. Wat is een stroomdiagram? Het stroomdiagram of activiteitendiagram is ook een manier om grafisch een algoritme of proces van een of andere aard weer te geven, via een reeks gestructureerde en gekoppelde stappen die het mogelijk maken Review als geheel