• Wednesday October 27,2021

Klasse worsteling

We leggen u uit wat de klassenstrijd is en welke relatie deze heeft met de marxistische doctrine. Historische achtergrond Klasse bewustzijn.

Marx stelde voor dat de spanningen van de klassenstrijd vooruitgang en sociale verandering teweegbrengen.
  1. Wat is de klassenstrijd?

De klassenstrijd is een fundamenteel theoretisch principe in de filosofische leer van het marxisme en het historisch materialisme.

Het stelt het bestaan ​​van conflicten in de samenleving voor als gevolg van een geschil of antagonisme tussen de sectoren waaruit het bestaat (sociale klassen), voor zover elke klasse het politiek en economisch in zijn voordeel probeert te reorganiseren. Van deze constante strijd, inherent aan alle vormen van menselijke politieke organisatie, zal de politieke en sociale vooruitgang waaruit de geschiedenis bestaat worden losgemaakt.

Volgens het marxistische voorstel is de kapitalistische industriële samenleving de meest recente van een reeks economische en sociale systemen waarin er altijd een spanning is geweest tussen arme en rijke, meesters en slaven, feodale heren en dienaren, of in hedendaagse termen, burgerlijk en proletariaat.

Deze spanningen hebben de systemen binnenin gedreven en wijzen steeds meer op nieuwe, meer egalitaire structuren, in een proces dat zou uitmonden in een klassenloze samenleving van sociale en economische gelijkheid. Alleen dan kon het conflict worden opgelost.

Het concept van de klassenstrijd is populair bij de linkse strijdbaarheid en baseert de opvatting van de revolutionaire wereld, die ernaar streeft de opstandigheid van de onderdrukte klassen tot ontploffing te brengen om zo van kapitalisme naar communisme te gaan, wat zou zijn zijn egalitaire en geëvolueerde vorm.

Zie ook: Working Class.

  1. Historische achtergrond van de klassenstrijd

De antecedenten van de klassenstrijd verschijnen in de geschriften van Nicolás Maquiavelo.

Hoewel het werd geformuleerd in (en toegeschreven aan) het werk van Carlos Marx en Frederick Engels in de 19e eeuw, van wiens invloed en populariteit de doctrines van socialisme, communisme en historisch materialisme waren afgeleid, kunnen de antecedenten van de klassenstrijd worden getraceerd veel eerder, in de geschriften van Nicolás Maquiavelo (16e eeuw) .

De Italiaanse filosoof verdeelde de spanningen in alle politiek georganiseerde samenlevingen tussen "het volk" geregeerd en "de grote" heersers. Vervolgens, met de komst van het moderne tijdperk en de triomf van burgerlijke waarden (zoals privébezit en liberalisme), werden deze spanningen tussen eigenaren en arbeiders. Jean Jacques Rousseau, François Quesnay, Edmund Burke en de vader van het kapitalisme, Adam Smith bestudeerde dit proces in hun respectieve werken.

De anarchisten, zo moet worden toegevoegd, waren degenen die het concept meer op dezelfde manier aannamen als Machiavelli het uitdrukte, waardoor in de loop van de tijd een breed scala aan politieke en filosofische standpunten ontstonden over de manier waarop de omverwerping van de burgerlijke staat zou moeten plaatsvinden: anarchokapitalisme, de antistatisme, anarconidualisme, etc.

  1. Karl Marx

Carlos Marx (Karl Marx in het Duits) was degene die dit concept het beste formuleerde en populair maakte in de hedendaagse wereld . Vanuit de gedachtegang die van Machiavelli naar Burke ging, stelde hij voor dat de spanningen van de klassenstrijd het wiel van de geschiedenis duwden, vooruitgang en sociale verandering genereerden. Zijn woorden waren: " De (geschreven) geschiedenis van alle bestaande samenlevingen tot nu toe is de geschiedenis van klassenstrijd ."

Zo formuleert Marx de " Theorie van klassenstrijd als de motor van de geschiedenis ". In zijn visie was deze strijd om zich de productiemiddelen toe te eigenen, gekidnapt door privébezit en de bourgeoisie om de arbeidersklasse te exploiteren en een bevoorrechte levensstatus te behouden, ten koste van de verarmde meerderheidinspanning.

De door Marx beoogde resolutie was de geleidelijke transformatie van het kapitalisme totdat hij zelf de basis legde voor de revolutie, die de burgerlijke orde omver zou werpen en de "dictatuur van het proletariaat" zou vestigen, noodzakelijk voor de komst van een klassenloze samenleving: communisme.

  1. Klasse bewustzijn

De marxistische leer noemt 'klassenbewustzijn' het vermogen van individuen en de massa om zich bewust te zijn van tot welke sociale klasse ze behoren, om te handelen in overeenstemming met de behoeften van hun sociale status en niet om het spel van de heersende klassen te spelen. Vervreemding is het tegenovergestelde van klassenbewustzijn: de onmogelijkheid om de kapitalistische uitbuiting waar te nemen waaraan arbeiders worden onderworpen.

Deze terminologie wordt veel gebruikt in de toespraken van revolutionaire links en socialistische ideologieën, vaak als een mandaat (klassenbewustzijn) of een pejoratieve term (vervreemding).

Interessante Artikelen

DNA

DNA

We leggen je uit wat DNA is en waarom het essentieel is voor het leven. Structuur, DNA-replicatie en verschillen tussen DNA en RNA. Het DNA heeft ook een dubbele helixvorm, op zichzelf gewonden. Wat is DNA? DNA of deoxyribonucleïnezuur is een essentieel polymeer voor het leven , gevonden in alle cellen van levende wezens en in de meeste virussen.

behendigheid

behendigheid

We leggen je uit wat de vaardigheid is, waar komt de betekenis en voorbeelden vandaan. Bovendien is het verschil tussen vaardigheid en vaardigheid. Vaardigheid is de mogelijkheid om een ​​taak of een taak met succes te voltooien. Wat is de vaardigheid? De term `` behendigheid '', afkomstig uit het Latijn n dextra ( right ), wordt gebruikt om de vaardigheid te noemen waarmee een persoon naar tevredenheid presteert een taak of een baan , meestal gekoppeld aan het lichaam en handwerk. Du

Beheer in administratie

Beheer in administratie

We leggen uit wat management is in de administratie en de verschillen tussen management en administratie. Projectmanagement en publiek management. Elk bedrijf moet een actieplan hebben dat aan zijn doelstellingen voldoet. Wat is beheer in de administratie? Bedrijfsmanagement verwijst naar de planning van processen om de doelstellingen van een bedrijf of organisatie te bereiken

introductie

introductie

We leggen uit wat de introductie is van een werk, tekst, boek of essay en welke functies het heeft. Bovendien, wat zijn de elementen. Met de introductie raakt de lezer vertrouwd met het onderwerp. Wat is de introductie? De inleiding is het eerste deel van een tekst, hetzij in een essay, een boek of een onderzoeksartikel

anarchisme

anarchisme

We leggen u uit wat anarchisme is en hoe deze politieke beweging is ontstaan. Bovendien zijn de kenmerken en verschillen met het marxisme. Het anarchisme streeft naar de afschaffing van de staat en van elke vorm van overheid. Wat is anarchisme? Wanneer men spreekt van anarchisme, verwijst dit naar een politieke, filosofische en sociale beweging die als hoofddoel heeft de afschaffing van de staat en van todaformade overheid, net als quetoda vorm van gezag, ik jerarquasocialo sociedadlepretendaimponer naar control chelaten de individuen Het `` anarchisme '' beschouwt dergelijke vormen van

melkweg

melkweg

We leggen uit wat sterrenstelsels zijn, hoe ze zijn gevormd, welke soorten en hoeveel er bestaan. Wat zijn bovendien de clusters van sterrenstelsels? Een sterrenstelsel is een verzameling sterren, systemen en interstellaire materie. Wat is een sterrenstelsel? Een melkwegstelsel is een astronomische structuur die sets van sterren (in hun respectieve zonnestelsels) en interstellaire materie zoals gassen, asteroïde velden, enz.