• Monday January 17,2022

aanbod

We leggen uit wat het aanbod is, de kenmerken ervan en hoe het verband houdt met de vraag. Bovendien, wat zijn de elementen die het bepalen.

Het aanbod vertegenwoordigt alle goederen en diensten die op een markt worden aangeboden.
 1. Wat is aanbieding?

De term aanbieding komt van het Latijnse offerre, wat aanbieding betekent. Dit woord heeft verschillende betekenissen, een ervan zou kunnen worden gedefinieerd als de belofte om iets te vervullen of te vervullen. Het kan ook worden opgevat als het verlagen van een prijs . Maar waar het concept steeds belangrijker wordt, is in Economy, waar het wordt opgevat als een van de motoren van de markt.

Het aanbod kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid goederen en / of diensten die verschillende organisaties, bedrijven of mensen kunnen en willen verkopen op de markt, in een bepaalde periode en in een bepaalde geldwaarde, om om wensen en / of behoeften te bevredigen.

De wet van levering wordt opgevat als de variatie in de beschikbaarheid van goederen en diensten op een markt, waarvan de veranderingen nauw verbonden zijn met de prijsverandering. Als de prijzen hoog zijn, neemt het aanbod toe, integendeel, als de prijzen dalen, zal het aanbod hetzelfde doen.

 • Uitbreiden: leveringswet.
 1. Elementen van het aanbod

De prijs is de waarde van een product uitgedrukt in een bepaalde valuta.

Enkele belangrijke elementen van het aanbod zijn de volgende:

 • Bepaling van verkoop. In dit geval praten we over de wensen van de verkoper of producent om hun goederen of service aan te bieden. Deze wensen worden meestal bepaald door de biedprijzen, zoals uitgelegd in de biedingswet. Als de prijzen hoog zijn, willen verkopers hun goederen of diensten aanbieden. Anders kies je er vaak voor om het te bewaren.
 • Sellers. Wanneer we het over verkopers hebben, wordt verwezen naar fysieke onderwerpen of naar elk type organisatie of bedrijf dat de goederen en / of diensten kan aanbieden.
 • Bedrag. In dit geval wordt verwezen naar het exacte aantal van elk product of elke dienst die verkopers op de markt willen aanbieden.
 • Verkoopcapaciteit Dit element hangt niet af van de wil van de verkopers, maar veeleer van wat zij in een bepaalde periode en tegen een bepaalde prijs kunnen produceren of aanbieden.
 • Wensen en behoeften. Wanneer we het hebben over de wensen van kopers, praten ze niet over specifieke behoeften, maar eerder over verlangens. Ik wil bijvoorbeeld een jas of jas van een bepaald merk. Aan de andere kant zijn de behoeften bepaalde basisvereisten van de mensen van wie ze zijn beroofd, bijvoorbeeld de behoefte aan onderdak.
 • Market. Dit is de plaats waar goederen en / of diensten kunnen worden ingewisseld voor geld. Deze ruimte kan fysiek of virtueel zijn, bijvoorbeeld via internet.
 • Time-lapse In dit geval wordt verwezen naar de cyclus waarin goederen en / of diensten op de markt kunnen worden gevonden. Het kunnen weken, maanden, jaren zijn.
 • Price. Wanneer het gaat om prijzen, wordt verwezen naar de geldwaarde uitgedrukt in een bepaalde valuta die de producten en / of diensten bezitten.
 1. Vraag en aanbod

Vraag en aanbod bepalen de hoeveelheid te produceren goederen en hun prijzen.

Vraag en aanbod zijn twee termen die nauw met elkaar verbonden zijn . Wanneer we het hebben over de vraag, wordt verwezen naar de hoeveelheid goederen en / of diensten die mensen wensen te verwerven. Het aanbod is een van de motoren van de markt.

Wanneer deze twee marktkrachten samenkomen, zijn zij bepalend voor de hoeveelheid goederen en / of diensten die zullen worden geproduceerd en tegen welke prijs zij zullen worden verkocht . Het is niet nodig dat er een andere agent aanwezig is om de prijzen te bepalen in geval er sprake is van gratis vraag en aanbod.

Vaak besluiten overheden echter in te grijpen in de prijsvorming en de beschikbaarheid van producten of diensten. Hiervoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals het toekennen van subsidies zodat de prijzen lager zijn of de productie stijgt. Andere keren probeer je dit verbruik of deze productie te verminderen en daarvoor kun je de belastingdruk verhogen.

Interessante Artikelen

dam

dam

We leggen u uit wat een dam is, de onderdelen waaruit deze bestaat en hoe deze is geclassificeerd. Daarnaast verschillen met dijk en stuwmeer. Dammen zijn ontworpen door civiel ingenieurs om water af te leiden of te stoppen. Wat is een dam? Een dam is een structuur die bedoeld is om water , of beide, af te leiden of te stoppen om er gebruik van te maken of te voorkomen dat het schade veroorzaakt

industrie

industrie

We leggen uit wat de branche is, zijn geschiedenis, belang, classificatie en andere kenmerken. Bovendien voorbeelden van industrieën. De industrie neigt naar automatisering en massaproductie. Wat is de industrie? Industrie is het geheel van menselijke activiteiten dat in staat is om grondstof om te zetten in verwerkte of halffabrikaten , door het uitvoeren van een baan met behulp van gereedschap of machines, menselijke hulpbronnen en energieverbruik a.

systematiek

systematiek

We leggen u uit wat het systeem is en wat de leiding heeft over deze tak van biologie. Bovendien, wat zijn de scholen van het systeem. Het systeem is verantwoordelijk voor het beschrijven en interpreteren van biologische diversiteit. Wat is het systeem? Systematisch betekent de tak van de biologie die zich bezighoudt met de classificatie van soorten van bekende levende wezens , gebaseerd op het begrip van hun evolutionaire of fylogenetische geschiedenis

Elektrisch veld

Elektrisch veld

We leggen je uit wat een elektrisch veld is, de geschiedenis van zijn ontdekking, hoe zijn intensiteit wordt gemeten en wat zijn formule is. Een elektrisch veld is een ruimtegebied dat is gemodificeerd door een elektrische lading. Wat is een elektrisch veld? Een elektrisch veld is een fysiek veld of een ruimtelijk gebied dat samenwerkt met een elektrische kracht

elektronische post

elektronische post

We leggen alles uit over e-mail, de geschiedenis, soorten, voor- en nadelen. Bovendien zijn de delen van een e-mail. E-mail wordt voornamelijk gebruikt voor lange berichten of met bijlagen. Wat is e-mail? Elektronische post of e-mail (afkomstig uit Engelse elektronische post ) is een middel voor digitale schriftelijke communicatie , vergelijkbaar met de brieven en ansichtkaarten van de oude post, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Internet-multimediatechnologie voor het uitstellen van berichten die min of meer lang en met of zonder bijlagen zijn, tussen twee andere verschillende partners

Communicatiebarrières

Communicatiebarrières

We leggen u uit wat de communicatiebarrières zijn en welke elementen bij uw proces betrokken zijn. Bovendien, hoe deze barrières te vermijden. Om te communiceren moet het kanaal bevorderlijk zijn voor de verzending van een bericht. Wat zijn de barrières voor communicatie? Het staat bekend als communicatiebarrières voor obstakels en moeilijkheden die zich tijdens het communicatieproces kunnen voordoen en de juiste culminatie ervan belemmeren of de oorspronkelijke boodschap vervormen. Co