• Tuesday July 27,2021

gedicht

We leggen je uit wat een gedicht is en wat de verschillen zijn met poëzie. Daarnaast de onderdelen waaruit het bestaat en enkele voorbeelden.

Gedichtenboeken worden gedichten genoemd en kunnen bestaan ​​uit bloemlezingen.
 1. Wat is een gedicht?

Een gedicht is een literaire compositie van het genre van de tekst, meestal van korte duur, bestaande uit de subjectieve beschrijving van een emotionele, existentiële staat of van enige ervaring. Hiervoor gebruikt het een metaforische taal, overvloedig in tropen en taalkundige wendingen en in denkbeeldige licenties, die meer op het lyrische en het lied lijken dan op de vertelling.

Hoewel er ook proza eventueel zijn lospoemas verder opgebouwd meerderheid vers, zonder daardoor ceirse structuren rijm en mtrica klassiek, dat een punctuele hoeveelheid lettergrepen per vers oplegde. Op dit moment is dit literaire genre extreem vrij in termen van vormen, zodat een gedicht kan worden onderverdeeld in strofen, in liedjes, of gewoon kan stromen als poëtisch proza ​​of prozagedichten. .

Gedichtenboeken worden gedichten genoemd en kunnen bestaan ​​uit bloemlezingen, verzamelingen van een auteur of een uitgebreid gedicht. Gewoonlijk wordt poëzie ingedeeld in subgenres, waarvan de vier belangrijkste zijn:

 • Anthem s . Lyrische liederen die verheven emoties uitdrukken, van feest met betrekking tot een specifiek thema. Bijvoorbeeld: Hymnes 's nachts de Novalis.
 • Ode s . Vergelijkbaar met de hymnes, maar gewijd aan een specifiek onderwerp, object of persoon, waarvan de deugden of schoonheid in het gedicht worden verkondigd. Bijvoorbeeld: Ode aan een Griekse urn door John Keats.
 • Kies s . Het gaat over spijtgedichten, waarin iets verloren is of jammert: de illusie, liefde, het leven, enz. Bijvoorbeeld: Eleg a voor de onmogelijke herinnering van Jorge Luis Borges.
 • S tira s . De synthra's zijn burleske composities, die verontwaardiging of minachting uitdrukken voor bepaalde onderwerpen of mensen, soms voor pedagogische doeleinden. Bijvoorbeeld: Lof van de dwaasheid van Erasmus van Rotterdam.

Zie ook: Rhyming Asonant.

 1. Gedicht en poëzie

Het is mogelijk om de term "poëzie" te vinden die wordt gebruikt om naar een gedicht te verwijzen.

De termen gedicht en poëzie worden vaak gebruikt als synoniemen, hoewel ze dat niet zijn . Aan de ene kant is een gedicht een tekst, een schrift en daarom een ​​voltooid werk dat we kunnen lezen, dat een auteur heeft en een moment van publicatie heeft. Aan de andere kant is poëzie een literair genre, dat wil zeggen een van de gebieden waarop literatuur is onderverdeeld, en dus een idee, een concept. Poëzie heeft geen auteur, maar is de conceptuele categorie van alle gedichten die in de literatuur zijn geschreven en gepubliceerd.

Dat gezegd hebbende, moet worden verduidelijkt dat het mogelijk is om de term "poëzie" te vinden die wordt gebruikt om naar een gedicht te verwijzen, als synoniemen, wanneer deze wordt voorafgegaan door een onbepaald artikel (a / a): "Julian schreef me een poëzie" is gelijk aan "Julian schreef me een gedicht. "

Follow in: Poëzie.

 1. Delen van een gedicht

Een vers is gelijk aan een regel tekst en de verzen vormen strofen.

Gedichten kunnen sterk verschillen in hun structuur en samenstelling, maar bestaan ​​meestal uit een tekstuele body gemaakt van verzen . Een couplet staat gelijk aan een regel tekst, die willekeurig wordt onderbroken om een ​​bepaalde muzikaliteit of ritme in het lezen te benadrukken, in tegenstelling tot proza, dat continu is.

De verzen vormen strofen : reeksen verzen gescheiden door spaties, gelijk aan proza-paragrafen. En ten slotte vormen de totale strofen een lied, dat de "handelingen" of "hoofdstukken" van het gedicht zou worden.

Ten slotte, indien van toepassing, integreren de liedjes het gedicht in zijn geheel.

 1. Liefdesgedichten

Enkele beroemde liefdesgedichten zijn:

 • "Eeuwige liefde" door Gustavo Adolfo Bécquer

De zon kan voor altijd wolken;
De zee kan in een oogwenk opdrogen;
De aardas kan breken
Als een zwak kristal.
Alles zal gebeuren! Moge dood
Bedek me met zijn begrafeniscrêpe;
Maar nooit in mij kan het uitgaan
De vlam van je liefde.

 • "Kisses" (fragment) van Gabriela Mistral

Er zijn kussen die zichzelf uitspreken
de zin van veroordelende liefde,
er zijn kusjes die eruit zien
Er zijn kussen die zich voordoen met geheugen.

Er zijn stille kussen, nobele kussen
er zijn raadselachtige, oprechte kussen
er worden kussen gegeven, alleen zielen
er zijn `` kussen '' verboden, waar.

 • Ode to love (fragment) door Pablo Neruda

Liefde, laten we het doen.
Naar mijn leeftijd
niet mogelijk
ons bedriegen of bedriegen.
Ik was een man met termen,
misschien,
Ik heb er geen spijt van.
Een diepe minuut
een magnoliaboom
voor mijn tanden
en het maanlicht
Celestina.

 1. Vriendschapsgedichten

Sommige anonieme vriendschapsgedichten zijn:

 • Vriendschap (fragment)

En dat in de zoetheid van vriendschap
er is ruimte om te lachen, en
Voor gedeelde genoegens.
Omdat in de dauw van de kleine dingen,
het hart vindt zijn ochtend,
En neem je frisheid.

 • Sommige vriendschappen zijn eeuwig

Soms vind je het leven in het leven
een speciale vriendschap:
die iemand die je leven is binnengekomen
Wijzig het om te voltooien.
Die iemand die je aan het lachen maakt zonder te zinken;
die iemand die je doet geloven dat de wereld
er zijn echt dingen goed.
Die ene persoon die je overtuigt
dat er een deur is
zodat je het opent.
Dat is een eeuwige vriendschap.

 • Vriend

Je vriend is het antwoord op je behoeften.
Het is jouw veld, dat zaait met liefde,
en `` harvestchais '' met zwaartekracht.
En het is jouw tafel,
en het vuur van je huis.

Enkele van de beroemdste exposanten van het poëtische genre waren: Homerus, Griekse dichter uit de 8e eeuw voor Christus, auteur van bekende en waardevolle literaire gedichten zoals de Ileada en de odyssee; Miguel de Cervantes Saavedra (Spaans van de 16e eeuw), ook prozaschrijver; Mario Benedetti, meest actuele dichter (twintigste eeuw), maker van een brede verzameling gedichten en ook proza; en de Engelse William Shakespeare en William Wordsworth, onder anderen.

Interessante Artikelen

Taiga

Taiga

We leggen uit wat de taiga is, ook wel het "boreale bos" genoemd, zijn kenmerken, klimaat, flora, fauna en verschillende voorbeelden. De taiga is een bosrijk bioom met een koud klimaat, te vinden op het noordelijk halfrond. Wat is de taiga? Het taiga- of boreale bos is een van de biomen waarin zich de grootste bosmassa op de planeet bevindt , die bijna volledig uit naaldbossen bestaat

MS-DOS

MS-DOS

We leggen uit wat de MS-DOS is en wat de geschiedenis was van dit beroemde besturingssysteem. Bovendien een lijst met standaard MS-DOS-opdrachten. De MS-DOS was in de jaren negentig vooraf geïnstalleerd op de meeste computers. Wat is MS-DOS? MS-DOS is de afkorting voor MicroSoft Disk Operating System en is de naam van een van de besturingssystemen voor computersystemen Ethiek gebaseerd op een x86-architectuur en ontworpen door het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft, in de volksmond bekend als `` DOS.

Werk (fysiek)

Werk (fysiek)

We leggen je uit wat kracht is volgens de fysica, hoe het wordt gemeten en welke andere concepten het inhoudt. Positief en negatief werk. Energie en kracht. Een taak omvat het veranderen van de toestand van een bewegend lichaam. Wat is werk in de natuurkunde? In de natuurkunde wordt werk begrepen als de verandering in de staat van beweging van een lichaam die wordt geproduceerd door een kracht van een gegeven grootte

angst

angst

We leggen je uit wat angst is en waarom het voorkomt. Bovendien, de soorten angst, oorzaken, symptomen en hoe deze te beheersen. Angst komt steeds vaker voor in de moderne samenleving. Wat is angst? Als we het over angst hebben, bedoelen we een onvrijwillige anticipatie of onevenredige reactie van het organisme op stimuli (intern of extern) die als gevaarlijk, stressvol of uitdagend worden ervaren

ode

ode

We leggen uit wat een ode is en de onderwerpen die deze poëtische compositie meestal behandelt. Bovendien, de soorten ode die bestaan ​​en voorbeelden. Elke poëtische tekst die bestemd is om te worden gezongen, wordt een ode genoemd. Wat is een ode? Het wordt een poëtische compositie in vers genoemd en het lyrische subgenre waarin het is omlijst , gekenmerkt door een hoge toon, bijna zingend, en voor het behandelen van een religieus, heroïsch, liefdevol of filosofisch thema, dat een weerspiegeling van de dichter bevat. Zijn e

maximato

maximato

We leggen u uit wat Maximato was in Mexico, de achtergrond en de gevolgen ervan. Bovendien, wie was Plutarco El as Calles. Plutarco El as Calles was de "leider van de Mexicaanse revolutie". Wat was de Maximato? Het staat bekend als de Maximato voor de historische en politieke periode van Mexico tussen 1928 en 1934