• Wednesday October 27,2021

gedicht

We leggen je uit wat een gedicht is en wat de verschillen zijn met poëzie. Daarnaast de onderdelen waaruit het bestaat en enkele voorbeelden.

Gedichtenboeken worden gedichten genoemd en kunnen bestaan ​​uit bloemlezingen.
 1. Wat is een gedicht?

Een gedicht is een literaire compositie van het genre van de tekst, meestal van korte duur, bestaande uit de subjectieve beschrijving van een emotionele, existentiële staat of van enige ervaring. Hiervoor gebruikt het een metaforische taal, overvloedig in tropen en taalkundige wendingen en in denkbeeldige licenties, die meer op het lyrische en het lied lijken dan op de vertelling.

Hoewel er ook proza eventueel zijn lospoemas verder opgebouwd meerderheid vers, zonder daardoor ceirse structuren rijm en mtrica klassiek, dat een punctuele hoeveelheid lettergrepen per vers oplegde. Op dit moment is dit literaire genre extreem vrij in termen van vormen, zodat een gedicht kan worden onderverdeeld in strofen, in liedjes, of gewoon kan stromen als poëtisch proza ​​of prozagedichten. .

Gedichtenboeken worden gedichten genoemd en kunnen bestaan ​​uit bloemlezingen, verzamelingen van een auteur of een uitgebreid gedicht. Gewoonlijk wordt poëzie ingedeeld in subgenres, waarvan de vier belangrijkste zijn:

 • Anthem s . Lyrische liederen die verheven emoties uitdrukken, van feest met betrekking tot een specifiek thema. Bijvoorbeeld: Hymnes 's nachts de Novalis.
 • Ode s . Vergelijkbaar met de hymnes, maar gewijd aan een specifiek onderwerp, object of persoon, waarvan de deugden of schoonheid in het gedicht worden verkondigd. Bijvoorbeeld: Ode aan een Griekse urn door John Keats.
 • Kies s . Het gaat over spijtgedichten, waarin iets verloren is of jammert: de illusie, liefde, het leven, enz. Bijvoorbeeld: Eleg a voor de onmogelijke herinnering van Jorge Luis Borges.
 • S tira s . De synthra's zijn burleske composities, die verontwaardiging of minachting uitdrukken voor bepaalde onderwerpen of mensen, soms voor pedagogische doeleinden. Bijvoorbeeld: Lof van de dwaasheid van Erasmus van Rotterdam.

Zie ook: Rhyming Asonant.

 1. Gedicht en poëzie

Het is mogelijk om de term "poëzie" te vinden die wordt gebruikt om naar een gedicht te verwijzen.

De termen gedicht en poëzie worden vaak gebruikt als synoniemen, hoewel ze dat niet zijn . Aan de ene kant is een gedicht een tekst, een schrift en daarom een ​​voltooid werk dat we kunnen lezen, dat een auteur heeft en een moment van publicatie heeft. Aan de andere kant is poëzie een literair genre, dat wil zeggen een van de gebieden waarop literatuur is onderverdeeld, en dus een idee, een concept. Poëzie heeft geen auteur, maar is de conceptuele categorie van alle gedichten die in de literatuur zijn geschreven en gepubliceerd.

Dat gezegd hebbende, moet worden verduidelijkt dat het mogelijk is om de term "poëzie" te vinden die wordt gebruikt om naar een gedicht te verwijzen, als synoniemen, wanneer deze wordt voorafgegaan door een onbepaald artikel (a / a): "Julian schreef me een poëzie" is gelijk aan "Julian schreef me een gedicht. "

Follow in: Poëzie.

 1. Delen van een gedicht

Een vers is gelijk aan een regel tekst en de verzen vormen strofen.

Gedichten kunnen sterk verschillen in hun structuur en samenstelling, maar bestaan ​​meestal uit een tekstuele body gemaakt van verzen . Een couplet staat gelijk aan een regel tekst, die willekeurig wordt onderbroken om een ​​bepaalde muzikaliteit of ritme in het lezen te benadrukken, in tegenstelling tot proza, dat continu is.

De verzen vormen strofen : reeksen verzen gescheiden door spaties, gelijk aan proza-paragrafen. En ten slotte vormen de totale strofen een lied, dat de "handelingen" of "hoofdstukken" van het gedicht zou worden.

Ten slotte, indien van toepassing, integreren de liedjes het gedicht in zijn geheel.

 1. Liefdesgedichten

Enkele beroemde liefdesgedichten zijn:

 • "Eeuwige liefde" door Gustavo Adolfo Bécquer

De zon kan voor altijd wolken;
De zee kan in een oogwenk opdrogen;
De aardas kan breken
Als een zwak kristal.
Alles zal gebeuren! Moge dood
Bedek me met zijn begrafeniscrêpe;
Maar nooit in mij kan het uitgaan
De vlam van je liefde.

 • "Kisses" (fragment) van Gabriela Mistral

Er zijn kussen die zichzelf uitspreken
de zin van veroordelende liefde,
er zijn kusjes die eruit zien
Er zijn kussen die zich voordoen met geheugen.

Er zijn stille kussen, nobele kussen
er zijn raadselachtige, oprechte kussen
er worden kussen gegeven, alleen zielen
er zijn `` kussen '' verboden, waar.

 • Ode to love (fragment) door Pablo Neruda

Liefde, laten we het doen.
Naar mijn leeftijd
niet mogelijk
ons bedriegen of bedriegen.
Ik was een man met termen,
misschien,
Ik heb er geen spijt van.
Een diepe minuut
een magnoliaboom
voor mijn tanden
en het maanlicht
Celestina.

 1. Vriendschapsgedichten

Sommige anonieme vriendschapsgedichten zijn:

 • Vriendschap (fragment)

En dat in de zoetheid van vriendschap
er is ruimte om te lachen, en
Voor gedeelde genoegens.
Omdat in de dauw van de kleine dingen,
het hart vindt zijn ochtend,
En neem je frisheid.

 • Sommige vriendschappen zijn eeuwig

Soms vind je het leven in het leven
een speciale vriendschap:
die iemand die je leven is binnengekomen
Wijzig het om te voltooien.
Die iemand die je aan het lachen maakt zonder te zinken;
die iemand die je doet geloven dat de wereld
er zijn echt dingen goed.
Die ene persoon die je overtuigt
dat er een deur is
zodat je het opent.
Dat is een eeuwige vriendschap.

 • Vriend

Je vriend is het antwoord op je behoeften.
Het is jouw veld, dat zaait met liefde,
en `` harvestchais '' met zwaartekracht.
En het is jouw tafel,
en het vuur van je huis.

Enkele van de beroemdste exposanten van het poëtische genre waren: Homerus, Griekse dichter uit de 8e eeuw voor Christus, auteur van bekende en waardevolle literaire gedichten zoals de Ileada en de odyssee; Miguel de Cervantes Saavedra (Spaans van de 16e eeuw), ook prozaschrijver; Mario Benedetti, meest actuele dichter (twintigste eeuw), maker van een brede verzameling gedichten en ook proza; en de Engelse William Shakespeare en William Wordsworth, onder anderen.

Interessante Artikelen

Openbare dienst

Openbare dienst

We leggen u uit wat een openbare dienst is en welke typen er zijn. Bovendien voorbeelden van deze diensten en hun belang voor de samenleving. Openbare diensten worden geleverd door de staat. Wat is een openbare dienst? De openbare diensten zijn het geheel van goederen en activiteiten, meestal van essentiële essentiële aard, dat door direct beheer, subsidies of andere regelgevingsmechanismen staat een staat garant voor zijn bevolking, om een ​​betere levensstandaard te bieden en gelijke kansen voor zijn burgers te beschermen. Over

behendigheid

behendigheid

We leggen je uit wat de vaardigheid is, waar komt de betekenis en voorbeelden vandaan. Bovendien is het verschil tussen vaardigheid en vaardigheid. Vaardigheid is de mogelijkheid om een ​​taak of een taak met succes te voltooien. Wat is de vaardigheid? De term `` behendigheid '', afkomstig uit het Latijn n dextra ( right ), wordt gebruikt om de vaardigheid te noemen waarmee een persoon naar tevredenheid presteert een taak of een baan , meestal gekoppeld aan het lichaam en handwerk. Du

jurisprudentie

jurisprudentie

We leggen u uit wat jurisprudentie is, enkele kenmerken van deze reeks zinnen en de soorten jurisprudentie die er zijn. Rechtspraak wordt gevormd uit alle uitspraken van gerechtelijke rechtbanken. Wat is jurisprudentie? De jurisprudentie verwijst in de juridische taal naar de reeks uitspraken van mensen die over de capaciteit en de macht beschikken om de wettelijke normen te interpreteren en aan elk specifiek geval aan te passen

Visuele vervuiling

Visuele vervuiling

We leggen uit wat visuele vervuiling is, wat de oorzaken zijn en welke verschillende effecten het heeft. Bovendien zijn mogelijke oplossingen en voorbeelden. Visuele vervuiling presenteert elementen zoals posters, kabels, palen, advertenties, enz. Wat is visuele vervuiling? Net zoals vervuiling de aanwezigheid in de omgeving is van giftige of vreemde stoffen in hun fysische en chemische cycli, noemen we de aanwezigheid visuele verontreiniging van de aanwezigheid van visuele elementen in een landschap dat zijn esthetiek onderbreekt , zijn algehele perceptie schendt en de perceptie van de omgevin

passiva

passiva

We leggen uit wat de verplichting is, hoe dit type boekhoudverplichtingen is geclassificeerd en hoe dit verband houdt met het actief en het eigen vermogen. Het `` passieve '' omvat alle contractuele verplichtingen en schulden van een bedrijf. Wat is de aansprakelijkheid? Passief betekent in de financiële boekhouding de verplichtingen van een persoon of bedrijf, dat wil zeggen zijn schuld aan verschillende soorten schuldeisers .

Milieukwesties

Milieukwesties

We leggen uit wat milieuproblemen zijn en wat de oorzaken zijn. Enkele voorbeelden en manieren om ze te voorkomen. Milieuproblemen vermenigvuldigden zich met de industrialisatie. Wat zijn de milieuproblemen? Milieuproblemen zijn de schadelijke effecten op het ecosysteem die voortvloeien uit verschillende menselijke activiteiten , meestal als ongewenste gevolgen en min of meer onbedoeld