• Tuesday May 24,2022

project

We leggen uit wat een project is en welke soorten projecten er zijn. Bovendien, de stappen die moeten worden gevolgd om één en zijn elementen uit te voeren.

Een project is het plannen van activiteiten met een specifiek doel.
 1. Wat is een project?

Een project wordt opgevat als een planning die bestaat uit een reeks activiteiten die met elkaar zijn verbonden en gecoördineerd, met het uitdrukkelijke doel om specifieke resultaten te bereiken in het kader van de beperkingen die worden opgelegd door voorafgaande conditioneringsfactoren: een budget, een periode of een reeks gevestigde kwaliteiten.

De projecten worden meestal begrepen als de schriftelijke voorbereiding en verstrekking van de theoretische, materiële en menselijke elementen die nodig zijn om een ​​enkel product, dienst of resultaat te produceren door wat in bepaalde velden gelijk kan zijn aan overzicht, vorig script, eerste ontwerp, enz.

De formele en theoretische aspecten van een project variëren afhankelijk van de aard van het project en het studieobject, evenals de delen waaruit het bestaat. Sommigen zullen bijvoorbeeld hun bibliografische bronnen benadrukken, terwijl anderen dit in hun methodologie of hun impact doen als ze eenmaal zijn voltooid.

Een project heeft meer kans om succesvol te zijn wanneer degene die het leidt (dat wil zeggen, die er de leiding over heeft) een bepaald controlesysteem opzet, met name door Het wordt gedurende de fasen gevolgd op basis van de geplande voortgang (of ongemak) van het project. Zodat de nodige wijzigingen op tijd kunnen worden aangebracht om een ​​beter resultaat te bereiken en dus alle doelstellingen te specificeren .

Zie ook: Kostenberekening.

 1. Soorten projecten

Communautaire projecten willen aspecten van de gemeenschap verbeteren.

Projecten kunnen als volgt worden ingedeeld op basis van hun actieterrein:

 • Productieve of particuliere projecten . Degenen die als een verder doel winstgevendheid hebben, dat wil zeggen winst. Ze worden meestal gepresenteerd op zakelijk, ondernemerschap of industrieel gebied.
 • Publieke of sociale projecten . Degenen die geen winstoogmerk hebben, maar op verschillende schaalniveaus een aanzienlijke impact hebben op de samenleving of bevolking: lokaal, regionaal, zelfs wereldwijd. Ze hebben meestal als promotor de staatsinstellingen, ngo's of het beleid voor bedrijfsverantwoordelijkheid van grote transnationale ondernemingen.
 • Gemeenschapsprojecten Degenen die zich inzetten voor de verbetering van specifieke aspecten van een bepaalde gemeenschap, meestal klein, zowel in de stad als op het platteland, door te voldoen aan hun behoeften.
 • Life-projecten Degenen die zich richten op de levenswensen van een individu en hun reële kansen om zelfrealisatie te bereiken.
 • Onderzoeksprojecten Degenen wiens doel het documenteren of verwerven van bronnen en materialen rond een gekozen onderwerp is, zoals in de advertentie.
 1. Projectstappen

De projecten bestaan ​​uit vier fasen:

 • Diagnose. De noodzaak en mogelijkheden van het project in zijn specifieke actiegebied worden geëvalueerd, om te bepalen onder welke omstandigheden het moet plaatsvinden en in welke fasen het zich bevindt, enz.
 • Design. De opties, tactieken en strategieën die kunnen leiden tot succes worden besproken, dat wil zeggen om het doel te bereiken. De haalbaarheid van het project, de relevantie en de specifieke behoeften ervan worden geëvalueerd.
 • Execution. De implementatie van wat in het project is vastgelegd.
 • Evaluatie. De conclusies van het project, de resultaten die na hun onderzoek zijn gegooid, worden beoordeeld. Het is een fase van controle en informatie, gebaseerd op het idee van verbetering en accumulatie van succesfactoren in de loop van de tijd.

Het kan u helpen: Hoe maak je een project?

 1. Elementen van een project

Het budget is de kostprijs die de toepassing van het project zal hebben.

Projecten bestaan ​​meestal uit de volgende elementen:

 • Doel en doelstellingen . Sectie waarin het probleem wordt uitgelegd dat het project zou oplossen, de nagestreefde doelen en de specifieke, algemene en specifieke doelen.
 • Product of dienst Hier is een gedetailleerde beschrijving van het eindproduct dat u wilt verkrijgen, waarin wordt uitgelegd hoe dit zou reageren op wat werd vermeld in de doelstellingen en ook op het gebied van uitvoering, dat wil zeggen op andere soortgelijke situaties.
 • Schema van activiteiten . De stappen die moeten worden gevolgd om de doelstellingen te bereiken, worden chronologisch uitgelegd en beschrijven de hoeveelheid tijd die tevredenheid vereist.
 • Budget. De kosten die de toepassing van het project voor zijn ontvangers zal hebben, evenals de gedetailleerde manier waarop het geld zal worden gebruikt in elke fase van het project.
 • Verwachte resultaten Een gedetailleerde beschrijving van de resultaten die moeten worden verkregen door de toepassing van het project, vaak vergezeld van de risico- en winstmarges.

Interessante Artikelen

Redox-reacties

Redox-reacties

We leggen uit wat redoxreacties zijn, de soorten die bestaan, hun toepassingen, kenmerken en voorbeelden van redoxreacties. Bij redoxreacties verliest de ene molecule elektronen en neemt een andere ze op. Wat zijn redoxreacties? In de chemie staat het bekend als redoxreacties, oxide-reductiereacties of reductie-oxidatiereacties, bij elke chemische reactie waarbij een elektronenuitwisseling plaatsvindt tussen de betrokken atomen of moleculen

Visuele communicatie

Visuele communicatie

We leggen uit wat visuele communicatie is en de elementen waaruit deze bestaat. Bovendien, waarom het zo belangrijk is en enkele voorbeelden. Visuele communicatie kan worden begrepen als mensen die verschillende talen spreken. Wat is visuele communicatie? Audiovisuele communicatie verwijst naar de verzending en ontvangst van een bericht via afbeeldingen, tekens of symbolen

wiskunde

wiskunde

We leggen u uit wat wiskundig is en op welke gebieden deze wetenschap kan worden toegepast. Wat zijn bovendien zijn studietakken? Wiskunde berust hoofdzakelijk op logica. Wat is wiskunde? De etymologie van het wiskundige woord verwijst naar het Griekse wiskunde , dat kan worden vertaald als 'studie van een onderwerp'

Exploitatie van man voor man

Exploitatie van man voor man

We leggen u uit wat de uitbuiting van de mens door de mens is en wat de betekenis ervan is. Bovendien, uitbuiting in de primitieve gemeenschap. Sommigen worden rijk dankzij de inspanningen van vele anderen. Wat is de uitbuiting van de mens door de mens? Het staat bekend als de uitbuiting van de mens door de mens in een van de belangrijkste postulaten van de theorie van de economie van het kapitalisme, voorgesteld door de Duitse filosoof Karl Marx, vader van een hele gedachtegang: het marxisme

nikkel

nikkel

We leggen uit wat nikkel is, hoe het is ontdekt, hoe het is verkregen, gebruikt en andere eigenschappen. Bovendien, allergie voor nikkel. Nikkel is een metaalelement met atoomnummer 28. Wat is nikkel? Nikkel is een chemisch-chemisch element dat zich bevindt in groep 10 van het periodiek systeem der elementen en wordt voorgesteld door het symbool Ni

gebruiker

gebruiker

We leggen uit wat een gebruiker is, wat voor soort gebruikers kunnen worden gevonden en welke rol elke gebruiker op internet speelt. Gebruikers in Web 2.0 spelen een zeer actieve rol bij de productie van inhoud. Wat is een gebruiker? In de informatica en webcultuur wordt een gebruiker opgevat als een reeks machtigingen en bronnen die aan een operator zijn toegewezen als onderdeel van een computernetwerk en het kan een persoon, een programma zijn computer of een computer