• Tuesday July 27,2021

service

We leggen u uit wat een dienst is vanuit economisch oogpunt en op andere gebieden. Wat zijn de kenmerken van de diensten?

Militaire dienst is een soort overheidsdienst.
  1. Wat is service?

Het concept van service komt van het Latijnse servit um . Het verwijst naar de te dienen actie, maar dit concept heeft meerdere betekenissen van het onderwerp waarin het wordt behandeld.

Diensten, vanuit het oogpunt van marketing en economie, zijn de activiteiten die proberen tegemoet te komen aan de behoeften van klanten . Diensten zijn hetzelfde als een goede, maar niet op een materiële of immateriële manier. Dit komt omdat de service alleen wordt aangeboden zonder dat de consument er eigenaar van is.

Zie ook: Public Service.

  1. Kenmerken van de diensten

De diensten moeten de mogelijkheid van dank of klacht bieden.

Diensten kunnen zowel vanuit de staat als vanuit private sectoren worden beheerd, zelfs in gemengde vorm. De diensten worden gedefinieerd als heterogeen omdat de geleverde diensten nooit identiek kunnen zijn door verschillende variabelen, ook als immaterieel omdat de gebruiker ze niet kan aanraken, dit is het geval bij telefonische klantenservicelijnen. En zoals eerder vermeld, kan het geen eigendom zijn.

Enkele van de basiskwesties die door de diensten worden geacht te zijn geleverd, zijn de goede behandeling van hun klanten, om aan hun behoeften te voldoen, om de mogelijkheid van dank of klacht aan te bieden, meestal in schriftelijke vorm.

Ten slotte, maar nog belangrijker, moeten dienstverleners de overeenkomst naleven, die meestal wordt bepaald door middel van een contract. Daarin moeten ze duidelijk worden begeleid wat de voorwaarden zijn voor de diensten die door het bedrijf of de staat worden verleend.

  1. Inlichtingendiensten

Inlichtingendiensten verrichten onder andere spionageactiviteiten.

Het wordt begrepen door de inlichtingendienst aan het medium om informatie te verkrijgen, onder het idee van defensie en veiligheid van een land . Om dit te doen, worden burgers, hun activiteiten en anderen onderzocht om bestanden en profielen van hen te maken. Vaak gaan dit soort diensten echter verder dan de legaliteitslijn en voeren ze activiteiten uit zoals telefonische interventies of spionage.

Vaak zijn dit overheidsinstanties en andere kunnen privé zijn, soms overschrijden deze de staatsgrenzen om samenwerkingsverbanden tussen staten te genereren.

  1. Militaire dienst

De militaire dienst wil activiteiten dicteren om toekomstige soldaten op te leiden . Ze worden getraind op basis van traditionele waarden en gebruiken, altijd vergezeld van disciplinaire grenzen. Het is de bedoeling dat soldaten waarden als moed, eerlijkheid en bereikbaarheid van hun vaderland verwerven.

De specifieke doelstellingen van de militaire dienst hangen meestal samen met het behoud van de soevereiniteit van elk land en zijn onafhankelijkheid, maar het is ook belangrijk om zijn interventie te benadrukken, niet alleen in tijden van interne sociale crises of buitenlandse invasies, maar ook bij natuurrampen. Tegenwoordig is militaire dienst meestal in veel landen optioneel.

Interessante Artikelen

Taiga

Taiga

We leggen uit wat de taiga is, ook wel het "boreale bos" genoemd, zijn kenmerken, klimaat, flora, fauna en verschillende voorbeelden. De taiga is een bosrijk bioom met een koud klimaat, te vinden op het noordelijk halfrond. Wat is de taiga? Het taiga- of boreale bos is een van de biomen waarin zich de grootste bosmassa op de planeet bevindt , die bijna volledig uit naaldbossen bestaat

MS-DOS

MS-DOS

We leggen uit wat de MS-DOS is en wat de geschiedenis was van dit beroemde besturingssysteem. Bovendien een lijst met standaard MS-DOS-opdrachten. De MS-DOS was in de jaren negentig vooraf geïnstalleerd op de meeste computers. Wat is MS-DOS? MS-DOS is de afkorting voor MicroSoft Disk Operating System en is de naam van een van de besturingssystemen voor computersystemen Ethiek gebaseerd op een x86-architectuur en ontworpen door het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft, in de volksmond bekend als `` DOS.

Werk (fysiek)

Werk (fysiek)

We leggen je uit wat kracht is volgens de fysica, hoe het wordt gemeten en welke andere concepten het inhoudt. Positief en negatief werk. Energie en kracht. Een taak omvat het veranderen van de toestand van een bewegend lichaam. Wat is werk in de natuurkunde? In de natuurkunde wordt werk begrepen als de verandering in de staat van beweging van een lichaam die wordt geproduceerd door een kracht van een gegeven grootte

angst

angst

We leggen je uit wat angst is en waarom het voorkomt. Bovendien, de soorten angst, oorzaken, symptomen en hoe deze te beheersen. Angst komt steeds vaker voor in de moderne samenleving. Wat is angst? Als we het over angst hebben, bedoelen we een onvrijwillige anticipatie of onevenredige reactie van het organisme op stimuli (intern of extern) die als gevaarlijk, stressvol of uitdagend worden ervaren

ode

ode

We leggen uit wat een ode is en de onderwerpen die deze poëtische compositie meestal behandelt. Bovendien, de soorten ode die bestaan ​​en voorbeelden. Elke poëtische tekst die bestemd is om te worden gezongen, wordt een ode genoemd. Wat is een ode? Het wordt een poëtische compositie in vers genoemd en het lyrische subgenre waarin het is omlijst , gekenmerkt door een hoge toon, bijna zingend, en voor het behandelen van een religieus, heroïsch, liefdevol of filosofisch thema, dat een weerspiegeling van de dichter bevat. Zijn e

maximato

maximato

We leggen u uit wat Maximato was in Mexico, de achtergrond en de gevolgen ervan. Bovendien, wie was Plutarco El as Calles. Plutarco El as Calles was de "leider van de Mexicaanse revolutie". Wat was de Maximato? Het staat bekend als de Maximato voor de historische en politieke periode van Mexico tussen 1928 en 1934