• Friday August 19,2022

Maatschappij


anarchisme

anarchisme

We leggen u uit wat anarchisme is en hoe deze politieke beweging is ontstaan. Bovendien zijn de kenmerken en verschillen met het marxisme. Het anarchisme streeft naar de afschaffing van de staat en van elke vorm van overheid. Wat is anarchisme? Wanneer men spreekt van anarchisme, verwijst dit naar een politieke, filosofische en sociale beweging die als hoofddoel heeft de afschaffing van de staat en van todaformade overheid, net als quetoda vorm van gezag, ik jerarquasocialo sociedadlepretendaimponer naar control chelaten de individuen Het `` anarchisme '' beschouwt dergelijke vormen van

agrarisch

agrarisch

We leggen u uit wat agrarisch is en naar welke aspecten het verwijst. Bovendien, landbouw in de geschiedenis en wat is landbouwwetgeving. De `` agrarische '' wereld is zo oud als de mensheid zelf. Wat is het? De term `` agrarisch '' betekent alles met betrekking tot het plattelandsleven en economische exploitatie op het platteland: planten en plantenteelt, veeteelt, De verzameling fruit, enz

architectuur

architectuur

We leggen je uit wat architectuur is en hoe het ontstaat in de geschiedenis van de mensheid. Soorten architectuur Stedenbouw Architectuur is opgenomen in de Schone Kunsten van de mensheid. Wat is architectuur? De architectuur is de kunst en techniek van het bedenken, ontwerpen en bouwen van gebouwen die functioneren als een leefomgeving voor de mens, of het nu gaat om huisvesting, werkplekken, recreatie gedenktekens

anarchie

anarchie

We leggen u uit wat anarchie is, hoe de opkomst van deze politieke doctrine was en wat de belangrijkste figuren van anarchie zijn. Anarchie is een van de vele vormen van rebellie tegen het systeem. Wat is anarchie? Anarchie verwijst naar het vermogen om zichzelf te besturen en zich te organiseren, waardoor de repressieve kracht van elke politieke organisatie wordt vermeden

houding

houding

We leggen uit wat de houding is, de indeling ervan en waarom we verschillende houdingen aannemen. De belangrijkste kenmerken en elementen. Attitudes worden gedurende het hele leven verworven en geleerd. Wat is houding? De houding (van het geactiveerde koper ) kan worden gedefinieerd als de manifestatie van een stemming of als een neiging om op een bepaalde manier te handelen

biotica

biotica

We leggen u uit wat bio-ethiek is, wat de principes en geschiedenis zijn. Bovendien, waar het voor is en enkele voorbeelden van deze ethiek. Bio-ethiek kan worden gebruikt als een brug tussen biowetenschappen en klassieke ethiek. Wat is bio-ethiek? Het concept van bio-ethiek verwijst naar de ethiek van het leven of van de biologie

Burguesa

Burguesa

We leggen je uit wat de burgerij is en hoe deze sociale klasse ontstaat. Wat zijn de burgerlijke waarden en typen burgerlijke. In de 19e eeuw en na de industriële revolutie consolideerde de burgerij haar macht. Wat is Bourgeois? Met bourgondië wordt in brede zin verstaan de welgestelde middenklasse en eigenaar van winkels en productiemiddelen , zoals fabrieken en industrieën, gedifferentieerd in visie. n

Visuele vervuiling

Visuele vervuiling

We leggen uit wat visuele vervuiling is, wat de oorzaken zijn en welke verschillende effecten het heeft. Bovendien zijn mogelijke oplossingen en voorbeelden. Visuele vervuiling presenteert elementen zoals posters, kabels, palen, advertenties, enz. Wat is visuele vervuiling? Net zoals vervuiling de aanwezigheid in de omgeving is van giftige of vreemde stoffen in hun fysische en chemische cycli, noemen we de aanwezigheid visuele verontreiniging van de aanwezigheid van visuele elementen in een landschap dat zijn esthetiek onderbreekt , zijn algehele perceptie schendt en de perceptie van de omgevin

Geluidsvervuiling

Geluidsvervuiling

We leggen uit wat geluidsvervuiling is, wat de oorzaken en gevolgen zijn. Bovendien, hoe het te vermijden en enkele voorbeelden. Gehoorvervuiling is de aanwezigheid van irritante, oorverdovende of constante geluiden. Wat is geluidsoverlast? Het wordt geluidsvervuiling, akoestische vervuiling, auditieve vervuiling, de aanwezigheid van irritante, oorverdovende of constante geluiden genoemd, evenals proliferatie

Utopisch communisme

Utopisch communisme

We leggen u uit wat utopisch communisme is en hoe deze socialistische stromingen ontstaan. Verschillen tussen utopisch en wetenschappelijk communisme. Het utopische communisme kwam in de 19e eeuw ten einde. Wat is utopisch communisme? Het geheel van socialistische stromingen dat bestond in de achttiende eeuw toen filosofen Karl Marx en Frederick Engels opkwamen met hun theorieën over een wetenschappelijk communisme, dat wil zeggen, wordt utopisch communisme genoemd.

Werkende klasse

Werkende klasse

We leggen je uit wat de arbeidersklasse is en hoe de opkomst van deze sociale klasse was. Kenmerken van de arbeidersklasse. Marxisme. De oorsprong van de arbeidersklasse hangt samen met de oorsprong van het kapitalisme. Wat is de arbeidersklasse? Vanaf de industriële revolutie (1760-1840) wordt het de arbeidersklasse, de arbeidersklasse of gewoon het proletariaat genoemd, tot de sociale klasse die de bevolking voorziet van productie, constructie en productie , ontvangen Ik verander een economische overweging (salaris), zonder eigenaar te worden van de productiemiddelen waarin ze werken.

Kapitalisme en socialisme

Kapitalisme en socialisme

We leggen u uit wat kapitalisme en socialisme zijn, de belangrijkste economische systemen en wat hun verschillen zijn. Kapitalisme en socialisme zijn twee tegengestelde economische en filosofische systemen. Kapitalisme en socialisme Er zijn veel manieren om de verschillen tussen kapitalisme en socialisme te verklaren, twee tegengestelde economische en filosofische systemen

Wetenschappelijk communisme

Wetenschappelijk communisme

We leggen je uit wat wetenschappelijk communisme is, waar deze verzameling theorieën uit bestond en wat de basis was. Wetenschappelijk communisme was gebaseerd op de theorieën van Karl Marx en Friedrich Engels. Wat is wetenschappelijk communisme? De term wetenschappelijk communisme of wetenschappelijk socialisme wordt gebruikt om de politieke theorieën te onderscheiden die zijn verwoord door Karl Marx en Friedrich Engels , wiens theoretische basis lag in de doctrine van het materialisme historisch, van de rest van de socialistische stromingen die bestonden in de negentiende eeuw, wier gebrek aa

Sociale klassen

Sociale klassen

We leggen je uit wat een sociale klasse is en waarom ze bestaan. Wat zijn de verschillende klassen die we tegenwoordig vinden? In de huidige maatschappij zijn er drie hoofdklassen: hoog, gemiddeld en laag. Wat zijn de sociale klassen? Sociale klassen worden opgevat als de verschillende menselijke groepen waarin een bepaalde samenleving is gestratificeerd , op basis van de bijbehorende sociale en economische omstandigheden, die hen onderscheiden van de andere bestaande klassen

Sociaal bewustzijn

Sociaal bewustzijn

We leggen uit wat sociaal bewustzijn is en enkele kenmerken van deze mentale activiteit. Wat is bovendien klassenbewustzijn? Sociaal bewustzijn stelt ons in staat ons in de maatschappij te verhouden. Wat is sociaal bewustzijn? Sociaal bewustzijn is dat stadium of mentale activiteit waardoor een persoon zich bewust kan worden van de status van andere individuen of zelfs dezelfde binnen een gemeenschap of groep

gelijktijdig bestaan

gelijktijdig bestaan

We leggen je uit wat coëxistentie is, de vraag of de mens van nature egoïstisch of solidair is en de patronen van coëxistentie. Coëxistentie is de relatie van mensen met de sociale groepen die zij integreren. Wat is samen leven? Coëxistentie is de fysieke en vreedzame coëxistentie tussen individuen of groepen die een ruimte moeten delen. Het

Cvica

Cvica

We leggen u uit wat burgerlijk is en enkele kenmerken van deze term. Bovendien, het belang dat het heeft in de samenleving. Civiek verwijst naar menselijk bewustzijn gekoppeld aan respectvol gedrag. Wat is Civic? Het concept van burgerzin is een term die is afgeleid van die van een burger, die wordt begrepen als dat lid van de samenleving dat het niveau van sociale volwassenheid heeft bereikt dat voldoende is om te handelen in overeenstemming met de huidige voorschriften

burger

burger

We leggen u uit wat een burger is en de evolutie van deze term in de geschiedenis. Bovendien, wat het betekent om een ​​goede burger te zijn. Over mensen die tot een specifieke natie behoren, wordt vaak gesproken. Wat is een burger? Het concept van een burger verwijst naar degenen die hun burgerschap uitoefenen , een voorwaarde die de bovengenoemde categorie activiteiten kenmerkt en die kan worden gedefinieerd als een reeks erkenningen uitgedrukt in rechten en verplichtingen, zowel individueel als sociaal. In

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

We leggen uit wat sociale wetenschappen zijn en hoe ze zijn geclassificeerd. Bovendien, wat deze wetenschappen bestuderen en welke methoden ze gebruiken. Ze willen volledig begrijpen hoe het heeft gewerkt en hoe de wereld werkt. Wat is sociale wetenschappen? De sociale wetenschappen zijn die wetenschappen die een bepaald aspect van de samenleving willen leren kennen

conflict

conflict

We leggen uit wat een conflict is en welke soorten conflicten er zijn. Waarom ze zich voordoen en wat de sociale conflicten zijn. Middelschaarste is een conflicttrigger. Wat is conflict? Een conflict is een manifestatie van tegengestelde belangen, in de vorm van een geschil . Het heeft veel synoniemen: ruzie, discrepantie, onenigheid, scheiding, allemaal met een negatieve beoordeling a priori