• Tuesday July 27,2021

Sociale waarden

We leggen uit wat sociale waarden zijn, hun belang voor gemeenschappen en enkele voorbeelden van de belangrijkste sociale waarden.

Sociale waarden garanderen een goed leven in een gemeenschap.
 1. Wat zijn sociale waarden?

Sociale waarden zijn die criteria die worden gedeeld door de leden van een gemeenschap en die een goede coëxistentie tussen hun individuen garanderen. Zoals elk type waarde, worden sociale waarden in de loop van de tijd getransformeerd en worden ze niet door alle gemeenschappen gedeeld, zelfs niet als ze eigentijds zijn.

Het kan u van dienst zijn: socialisatie

 1. banden

Empathie is het vermogen om zichzelf in de plaats van de ander te stellen . Deze waarde impliceert emotioneel contact met de ander buiten hun cultuur, kleur, religie of sociale situatie, wat helpt om te zorgen voor meer begrip en samenwerking binnen een gemeenschap individuen.

 1. lowliness

Nederigheid is het tegenovergestelde van trots en houdt in dat u zich bewust bent van uw eigen zwakheden en beperkingen, en daarnaar handelt. Nederigheid als waarde is niet gerelateerd aan de sociale of economische positie van het individu. De bescheiden zijn bescheiden en leven zonder grote pretenties. Nederig zijn helpt zwakke punten verbeteren.

 1. gevoel van eigenwaarde

Eigenwaarde is de set van percepties, oordelen, affecties en gevoelens die een persoon over zichzelf heeft . Deze percepties worden bepaald door de omgeving waarin je leeft.

Er zijn twee soorten zelfrespect: een hoge zelfwaardering, die optreedt wanneer de persoon vertrouwen in zichzelf heeft, wat de besluitvorming en de link met anderen vergemakkelijkt; en een laag zelfbeeld, wat zich voordoet bij onzekere en introverte mensen, die meestal bepaalde problemen hebben met betrekking tot de rest.

 1. verplichting

De verbintenis is de verplichting om aan de overeenkomst te voldoen.

De verplichting verwijst naar de verplichting die een persoon moet vervullen nadat hij zijn woord heeft uitgesproken . Een betrokken persoon is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en de gevolgen van het nakomen van zijn belofte.

Je kunt op verschillende gebieden actief zijn: op het werk, in het gezin, in studies, in een sportteam. Deze waarde weerspiegelt volwassenheid en verantwoordelijkheid van de persoon.

 1. dankbaarheid

Dankbaarheid is het gevoel dat een persoon doormaakt wanneer hij de acties van een derde waar hij baat bij heeft, op prijs stelt en waardeert . Dankbaarheid is een overeenkomst met die actie en kan worden gedaan door middel van een rite, woorden, gebaren of een object.

 1. vriendschap

Vriendschap is de emotionele band die wordt gelegd tussen twee of meer mensen op verschillende gebieden: school, werk, parochie, club, buurt. Onder vrienden is kameraadschap, medeplichtigheid, respect en vertrouwen.

 1. optimisme

Optimisme is positief denken. Optimistische mensen zien vaak de positieve of gunstige kant van dingen, wat betekent dat ze in het algemeen problemen kunnen doorstaan ​​met doorzettingsvermogen en een goed humeur.

Het tegenovergestelde van optimist is pessimistisch, dat wil zeggen iemand die altijd de negatieve kant van dingen vindt. Mensen kunnen optimistisch zijn over zichzelf, de omringende context of beide.

 1. geduld

Geduld is het vermogen van mensen om tolerant te zijn, angst te beheersen en bepaalde situaties te doorstaan zonder kalm te worden of nerveus te worden.

Wanneer een persoon zijn geduld verliest, is hij de situatie beu en is hij gestoord. Deze waarde houdt verband met kalmte en vrede en kan een weerspiegeling zijn van zelfbeheersing, tolerantie en doorzettingsvermogen.

 1. inspanning

De inspanning stelt ons in staat om ondanks de moeilijkheden doelen te bereiken.

De inspanning heeft te maken met de kracht of de inspanning die een persoon voornemens is om een ​​bepaald doel of doel te bereiken. Deze waarde is de sleutel tot het bereiken van moeilijke doelen, omdat het vertrouwen, geduld, energie, hoop, doorzettingsvermogen en aanpassing impliceert.

 1. geluk

Geluk bestaat uit een staat van subjectieve stemming die als welzijn wordt ervaren . Sommigen definiëren het als het moment waarop de persoon erin slaagt om al zijn behoeften te bevredigen, hoewel het een toestand is die niet alleen te maken heeft met geestelijk welzijn, maar ook met het dagelijks leven.

Zij kunnen u van dienst zijn:

 • Ethische waarden
 • Menselijke waarden
 • Morele waarden
 • Waarden van een bedrijf

Interessante Artikelen

Taiga

Taiga

We leggen uit wat de taiga is, ook wel het "boreale bos" genoemd, zijn kenmerken, klimaat, flora, fauna en verschillende voorbeelden. De taiga is een bosrijk bioom met een koud klimaat, te vinden op het noordelijk halfrond. Wat is de taiga? Het taiga- of boreale bos is een van de biomen waarin zich de grootste bosmassa op de planeet bevindt , die bijna volledig uit naaldbossen bestaat

MS-DOS

MS-DOS

We leggen uit wat de MS-DOS is en wat de geschiedenis was van dit beroemde besturingssysteem. Bovendien een lijst met standaard MS-DOS-opdrachten. De MS-DOS was in de jaren negentig vooraf geïnstalleerd op de meeste computers. Wat is MS-DOS? MS-DOS is de afkorting voor MicroSoft Disk Operating System en is de naam van een van de besturingssystemen voor computersystemen Ethiek gebaseerd op een x86-architectuur en ontworpen door het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft, in de volksmond bekend als `` DOS.

Werk (fysiek)

Werk (fysiek)

We leggen je uit wat kracht is volgens de fysica, hoe het wordt gemeten en welke andere concepten het inhoudt. Positief en negatief werk. Energie en kracht. Een taak omvat het veranderen van de toestand van een bewegend lichaam. Wat is werk in de natuurkunde? In de natuurkunde wordt werk begrepen als de verandering in de staat van beweging van een lichaam die wordt geproduceerd door een kracht van een gegeven grootte

angst

angst

We leggen je uit wat angst is en waarom het voorkomt. Bovendien, de soorten angst, oorzaken, symptomen en hoe deze te beheersen. Angst komt steeds vaker voor in de moderne samenleving. Wat is angst? Als we het over angst hebben, bedoelen we een onvrijwillige anticipatie of onevenredige reactie van het organisme op stimuli (intern of extern) die als gevaarlijk, stressvol of uitdagend worden ervaren

ode

ode

We leggen uit wat een ode is en de onderwerpen die deze poëtische compositie meestal behandelt. Bovendien, de soorten ode die bestaan ​​en voorbeelden. Elke poëtische tekst die bestemd is om te worden gezongen, wordt een ode genoemd. Wat is een ode? Het wordt een poëtische compositie in vers genoemd en het lyrische subgenre waarin het is omlijst , gekenmerkt door een hoge toon, bijna zingend, en voor het behandelen van een religieus, heroïsch, liefdevol of filosofisch thema, dat een weerspiegeling van de dichter bevat. Zijn e

maximato

maximato

We leggen u uit wat Maximato was in Mexico, de achtergrond en de gevolgen ervan. Bovendien, wie was Plutarco El as Calles. Plutarco El as Calles was de "leider van de Mexicaanse revolutie". Wat was de Maximato? Het staat bekend als de Maximato voor de historische en politieke periode van Mexico tussen 1928 en 1934