• Friday December 3,2021

Sociale waarden

We leggen uit wat sociale waarden zijn, hun belang voor gemeenschappen en enkele voorbeelden van de belangrijkste sociale waarden.

Sociale waarden garanderen een goed leven in een gemeenschap.
 1. Wat zijn sociale waarden?

Sociale waarden zijn die criteria die worden gedeeld door de leden van een gemeenschap en die een goede coëxistentie tussen hun individuen garanderen. Zoals elk type waarde, worden sociale waarden in de loop van de tijd getransformeerd en worden ze niet door alle gemeenschappen gedeeld, zelfs niet als ze eigentijds zijn.

Het kan u van dienst zijn: socialisatie

 1. banden

Empathie is het vermogen om zichzelf in de plaats van de ander te stellen . Deze waarde impliceert emotioneel contact met de ander buiten hun cultuur, kleur, religie of sociale situatie, wat helpt om te zorgen voor meer begrip en samenwerking binnen een gemeenschap individuen.

 1. lowliness

Nederigheid is het tegenovergestelde van trots en houdt in dat u zich bewust bent van uw eigen zwakheden en beperkingen, en daarnaar handelt. Nederigheid als waarde is niet gerelateerd aan de sociale of economische positie van het individu. De bescheiden zijn bescheiden en leven zonder grote pretenties. Nederig zijn helpt zwakke punten verbeteren.

 1. gevoel van eigenwaarde

Eigenwaarde is de set van percepties, oordelen, affecties en gevoelens die een persoon over zichzelf heeft . Deze percepties worden bepaald door de omgeving waarin je leeft.

Er zijn twee soorten zelfrespect: een hoge zelfwaardering, die optreedt wanneer de persoon vertrouwen in zichzelf heeft, wat de besluitvorming en de link met anderen vergemakkelijkt; en een laag zelfbeeld, wat zich voordoet bij onzekere en introverte mensen, die meestal bepaalde problemen hebben met betrekking tot de rest.

 1. verplichting

De verbintenis is de verplichting om aan de overeenkomst te voldoen.

De verplichting verwijst naar de verplichting die een persoon moet vervullen nadat hij zijn woord heeft uitgesproken . Een betrokken persoon is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en de gevolgen van het nakomen van zijn belofte.

Je kunt op verschillende gebieden actief zijn: op het werk, in het gezin, in studies, in een sportteam. Deze waarde weerspiegelt volwassenheid en verantwoordelijkheid van de persoon.

 1. dankbaarheid

Dankbaarheid is het gevoel dat een persoon doormaakt wanneer hij de acties van een derde waar hij baat bij heeft, op prijs stelt en waardeert . Dankbaarheid is een overeenkomst met die actie en kan worden gedaan door middel van een rite, woorden, gebaren of een object.

 1. vriendschap

Vriendschap is de emotionele band die wordt gelegd tussen twee of meer mensen op verschillende gebieden: school, werk, parochie, club, buurt. Onder vrienden is kameraadschap, medeplichtigheid, respect en vertrouwen.

 1. optimisme

Optimisme is positief denken. Optimistische mensen zien vaak de positieve of gunstige kant van dingen, wat betekent dat ze in het algemeen problemen kunnen doorstaan ​​met doorzettingsvermogen en een goed humeur.

Het tegenovergestelde van optimist is pessimistisch, dat wil zeggen iemand die altijd de negatieve kant van dingen vindt. Mensen kunnen optimistisch zijn over zichzelf, de omringende context of beide.

 1. geduld

Geduld is het vermogen van mensen om tolerant te zijn, angst te beheersen en bepaalde situaties te doorstaan zonder kalm te worden of nerveus te worden.

Wanneer een persoon zijn geduld verliest, is hij de situatie beu en is hij gestoord. Deze waarde houdt verband met kalmte en vrede en kan een weerspiegeling zijn van zelfbeheersing, tolerantie en doorzettingsvermogen.

 1. inspanning

De inspanning stelt ons in staat om ondanks de moeilijkheden doelen te bereiken.

De inspanning heeft te maken met de kracht of de inspanning die een persoon voornemens is om een ​​bepaald doel of doel te bereiken. Deze waarde is de sleutel tot het bereiken van moeilijke doelen, omdat het vertrouwen, geduld, energie, hoop, doorzettingsvermogen en aanpassing impliceert.

 1. geluk

Geluk bestaat uit een staat van subjectieve stemming die als welzijn wordt ervaren . Sommigen definiëren het als het moment waarop de persoon erin slaagt om al zijn behoeften te bevredigen, hoewel het een toestand is die niet alleen te maken heeft met geestelijk welzijn, maar ook met het dagelijks leven.

Zij kunnen u van dienst zijn:

 • Ethische waarden
 • Menselijke waarden
 • Morele waarden
 • Waarden van een bedrijf

Interessante Artikelen

Cell Nucleus

Cell Nucleus

We leggen uit wat de celkern is en de belangrijkste functies van dit organel. Bovendien, hoe elk van zijn delen is samengesteld. De celkern bewaart het genetische materiaal en laat het werken wanneer dat nodig is. Wat is de celkern? Het staat bekend als een celkern, een membraneuze organel die uitsluitend in de eukaryotische cellen wordt aangetroffen en die het grootste deel van het genetische materiaal van de cel, georganiseerd in macromoleculen van DNA genaamd chromosomen, waarbinnen de genen zijn

Vulgaire kennis

Vulgaire kennis

We leggen uit wat vulgaire kennis is, de verschillen met andere soorten kennis, kenmerken en voorbeelden. De moraal van fabels zoals "De cicade en de mier" maken deel uit van vulgaire kennis. Wat is vulgaire kennis? Het staat bekend als vulgaire kennis, pre-wetenschappelijke kennis of naïeve kennis voor die manieren van weten die voortkomen uit directe en oppervlakkige interactie met de objecten van de werkelijkheid .

Musculoskeletaal systeem

Musculoskeletaal systeem

We leggen uit wat het musculoskeletale systeem is en waarvoor het dient. Bovendien, hoe te zorgen voor het bewegingsapparaat en de meest voorkomende ziekten. Het laat het menselijk lichaam staan ​​en verschillende bewegingen uitvoeren. Wat is het bewegingsapparaat? Het wordt het musculoskeletale systeem of ook het musculoskeletale systeem genoemd, tot het complexe netwerk van weefsel van verschillende aard waarmee het menselijk lichaam kan staan ​​en verschillende bewegingen kan uitvoeren , van eenvoudig lopen tot de meest Nauwkeurige en delicate handgebaren. Het be

Systeemtheorie

Systeemtheorie

We leggen uit wat systeemtheorie is, wie de auteur was en wat haar principes zijn. Bovendien, systeemtheorie in de administratie. Systeemtheorie maakt analyse van elektronica tot ecologie mogelijk. Wat is de systeemtheorie? Het staat bekend als systeemtheorie of algemene systeemtheorie voor de studie van systemen in het algemeen, vanuit een interdisciplinair perspectief , dat wil zeggen over verschillende disciplines

Elektrisch veld

Elektrisch veld

We leggen je uit wat een elektrisch veld is, de geschiedenis van zijn ontdekking, hoe zijn intensiteit wordt gemeten en wat zijn formule is. Een elektrisch veld is een ruimtegebied dat is gemodificeerd door een elektrische lading. Wat is een elektrisch veld? Een elektrisch veld is een fysiek veld of een ruimtelijk gebied dat samenwerkt met een elektrische kracht

aanbod

aanbod

We leggen uit wat het aanbod is, de kenmerken ervan en hoe het verband houdt met de vraag. Bovendien, wat zijn de elementen die het bepalen. Het aanbod vertegenwoordigt alle goederen en diensten die op een markt worden aangeboden. Wat is aanbieding? De term aanbieding komt van het Latijnse offerre, wat aanbieding betekent