• Wednesday October 27,2021

Vox Populi

We leggen je uit wat vox populi is, wat de oorsprong en betekenis is en de verschillende betekenissen van deze populaire term.

Als iets populair is, wordt het als massaal, gewoon, populair beschouwd, of het kan duidelijk zijn.
  1. Wat xx populi?

Vox populi o vox p puli (Castiliaans) is een Latijnse uitdrukking die zich vertaalt als en het wordt gebruikt om iets te kennen dat bekend is p Dat is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen het weet en herhaalt.

De oorspronkelijke Latijnse context wordt gevormd door het volledige spreekwoord: Vox populi, vox dei, wat vertaalt De stem van het volk is de stem van God, dit betekent dat de publieke opinie, hoe verkeerd ook, de meeste invloed heeft in een samenleving en daarom is het niet verstandig om deze openlijk tegen te spreken.

Dit spreekwoord is gebruikt in verschillende historische contexten, en degenen die het hebben gebruikt, zijn niet altijd geweest om zich te abonneren op de letterlijke betekenis ervan, dat wil zeggen dat de stem van de mensen heilig is en altijd moet worden gehoorzaamd, maar ook om te waarschuwen over het vermogen van onwetendheid van de massa.

De korte vorm Popox is echter in het Spaans geaccepteerd als een uitdrukking die het bekende, voor de hand liggende, algemene karakter van een evenement of informatie aangeeft. Bijvoorbeeld, een persoonlijke informatie die ontsnapt aan de reikwijdte van de privé en een gerucht wordt of iets dat zeer wordt becommentarieerd, kan worden gezegd dat het `` vox '' populi is geworden.

In elk geval, als iets populair is omdat het als massief, algemeen, wijdverbreid, populair wordt beschouwd of zelfs voor de hand liggend, voor de hand liggend of universeel kan zijn.

Zie ook: Democratie.

Interessante Artikelen

Openbare dienst

Openbare dienst

We leggen u uit wat een openbare dienst is en welke typen er zijn. Bovendien voorbeelden van deze diensten en hun belang voor de samenleving. Openbare diensten worden geleverd door de staat. Wat is een openbare dienst? De openbare diensten zijn het geheel van goederen en activiteiten, meestal van essentiële essentiële aard, dat door direct beheer, subsidies of andere regelgevingsmechanismen staat een staat garant voor zijn bevolking, om een ​​betere levensstandaard te bieden en gelijke kansen voor zijn burgers te beschermen. Over

behendigheid

behendigheid

We leggen je uit wat de vaardigheid is, waar komt de betekenis en voorbeelden vandaan. Bovendien is het verschil tussen vaardigheid en vaardigheid. Vaardigheid is de mogelijkheid om een ​​taak of een taak met succes te voltooien. Wat is de vaardigheid? De term `` behendigheid '', afkomstig uit het Latijn n dextra ( right ), wordt gebruikt om de vaardigheid te noemen waarmee een persoon naar tevredenheid presteert een taak of een baan , meestal gekoppeld aan het lichaam en handwerk. Du

jurisprudentie

jurisprudentie

We leggen u uit wat jurisprudentie is, enkele kenmerken van deze reeks zinnen en de soorten jurisprudentie die er zijn. Rechtspraak wordt gevormd uit alle uitspraken van gerechtelijke rechtbanken. Wat is jurisprudentie? De jurisprudentie verwijst in de juridische taal naar de reeks uitspraken van mensen die over de capaciteit en de macht beschikken om de wettelijke normen te interpreteren en aan elk specifiek geval aan te passen

Visuele vervuiling

Visuele vervuiling

We leggen uit wat visuele vervuiling is, wat de oorzaken zijn en welke verschillende effecten het heeft. Bovendien zijn mogelijke oplossingen en voorbeelden. Visuele vervuiling presenteert elementen zoals posters, kabels, palen, advertenties, enz. Wat is visuele vervuiling? Net zoals vervuiling de aanwezigheid in de omgeving is van giftige of vreemde stoffen in hun fysische en chemische cycli, noemen we de aanwezigheid visuele verontreiniging van de aanwezigheid van visuele elementen in een landschap dat zijn esthetiek onderbreekt , zijn algehele perceptie schendt en de perceptie van de omgevin

passiva

passiva

We leggen uit wat de verplichting is, hoe dit type boekhoudverplichtingen is geclassificeerd en hoe dit verband houdt met het actief en het eigen vermogen. Het `` passieve '' omvat alle contractuele verplichtingen en schulden van een bedrijf. Wat is de aansprakelijkheid? Passief betekent in de financiële boekhouding de verplichtingen van een persoon of bedrijf, dat wil zeggen zijn schuld aan verschillende soorten schuldeisers .

Milieukwesties

Milieukwesties

We leggen uit wat milieuproblemen zijn en wat de oorzaken zijn. Enkele voorbeelden en manieren om ze te voorkomen. Milieuproblemen vermenigvuldigden zich met de industrialisatie. Wat zijn de milieuproblemen? Milieuproblemen zijn de schadelijke effecten op het ecosysteem die voortvloeien uit verschillende menselijke activiteiten , meestal als ongewenste gevolgen en min of meer onbedoeld